Banner
Banner


De activiteiten van de stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 zijn er op gericht om tot in lengte van jaren de jaarlijkse Herdenking bij het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 te realiseren, het faciliteren van bijeenkomsten en herdenkingen, het organiseren van educatieve bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen en het zorgdragen voor de instandhouding van het Nationale Monument. Klik HIER voor meer informatie (ANBI)


De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het VFONDS met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto, de provincie Limburg, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Roermond.


 

Laatste nieuws

 

Januari 2017

Lezing 'Tussen Maas en Roer í44-Ď45'

Lezing Tussen Maas en RoerRichard van Kessel geeft op vrijdagavond 27 januari om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen een lezing over het verloop van de bevrijding van de streek tussen Maas en Roer. Op 1 maart is het 72 jaar geleden dat Roermond bevrijd werd en de militaire strijd die hieraan voorafging mogen we niet vergeten. Met een fietsroute als leidraad neemt Richard de toehoorders in chronologische volgorde mee door de gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Roermond waar tussen 16 november 1944 en 1 maart 1945 de frontlijn lag.
Richard van Kessel is sinds zín jeugd geÔnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie in het algemeen, later richtte hij zich op de militaire strijd in Midden Limburg. Daarbij heeft hij veel informatie rondom de strijd om het Maas- en Roerfront verzameld.
Deze avond is wederom georganiseerd door van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond. Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun partners van harte welkom om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Parkeren kan bij de tennisbanen tegenover het Kasteeltje Hattem en de verharde paden in het park.
Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via telefoonnummers: 06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Wapenbroeders. De volgende data voor 'Een Veteraan vertelt' staan al vast: de vrijdagavonden 24 februari, 31 maart, 28 april en 26 mei.


 

december 2016
ĎVeteranen-generaalí Ted Meines overleden

 

Ted MeinesLuitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. Meines had een belangrijke rol in de totstandkoming van het Nederlandse Veteranenbeleid en was zeer geliefd onder veteranen. Voor hij in voormalig Nederlands-IndiŽ diende, was hij actief in het verzet en hielp onder meer bij het onderbrengen van honderden joodse kinderen. Klik HIER voor meer informatie over zijn levensloop, persoonlijk afscheid nemen, condoleanceregister tekenen en de uitvaart.

 


december 2016
Nico Engels overleden

 

Nico EngelsTot ons leedwezen vernamen wij dat ere-bestuurslid, IndiŽ-veteraan en Vriend van het Monument Nico Engels is overleden. Nico was een van de initiatiefnemers tot de oprichting van het Nationaal IndiŽ-monument en bleef tot het laatst toe betrokken bij de Nationale IndiŽ-herdenking. Wij herdenken hem met diep respect en dankbaarheid en wensen zijn familie alle kracht en sterkte toe om het verlies te kunnen dragen.


 

november 2016
Een veteraan vertelt...

 

Ruud BillekensKapitein Ruud Billekens vertelt vrijdag 25 november over zijn ACOTA-missie (Africa Contingency Operations Training&Assistancy) met een mandaat van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. Ruud ondersteund zijn verhaal met beelden over zijn uitzending naar Oeganda in 2015, waar hij Oegandese militairen trainde voor uitzending naar SomaliŽ en Mogadishu. De avond is wederom georganiseerd door van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond. Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun partners van harte welkom op vrijdag 25 november om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via telefoonnummers: 06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Wapenbroeders.


oktober 2016
Een veteraan vertelt...

 

Jan VossenVeteraan Jan Vossen vertelt vrijdag 28 oktober over zijn uitzending naar Nieuw-Guinea in 1962 aan de hand van fotoís en filmpjes over Papoeaís in het binnenland. De avond is wederom georganiseerd door van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond. Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun partners van harte welkom op vrijdag 28 oktober om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via telefoonnummers: 06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Wapenbroeders.


september 2016

Nieuwsuitzending L1 op 3 september

 

 


september 2016

Toespraken Herdenking 3 september toegevoegd


Photo CordDe toespraken van de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, de voorzitter van de Tweede Kamer mevrouw Khadija Arib, de voorzitter van de stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 Pascal Limpens, het openingsgebed door aalmoezenier Liduina van den Broek, de declamatie van Hans van Bergen en het gedicht van Renske Hutjens, leerling van Openbare Basisschool 'Aan de Roer', zijn aan de website toegevoegd. U kunt ze vinden onder de knop TOESPRAKEN of meteen door HIER te klikken.

 


augustus 2016
Een veteraan vertelt...

 

UNMEEJos verhaalt op vrijdag 26 augustus over zijn uitzending met UNMEE (United Nations Mission Eritrea Ė Etiopia) & Djibouti in de Hoorn van Afrika van november 2000 tot augustus 2001. Veteraan Jos vertelt, in beeld en geluid, een controversieel verhaal over vluchtelingen met als titel: Watoto wa Mama Africa (De kinderen van Moeder Afrika). ďEr kunnen gťťn vragen gesteld worden want er zijn geen antwoordenĒ...

De avond is wederom georganiseerd door van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond. Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun partners van harte welkom op vrijdag 26 augustus om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via telefoonnummers: 0475-337830/06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Wapenbroeders.


juli 2016

Livestream herdenking via website

 

livestreamZaterdag 3 september zal de jaarlijkse herdenking live te volgen zijn via de website van het Nationaal IndiŽ-monument. Speciaal voor degenen die graag willen komen maar om welke reden dan ook, niet meer in Roermond aanwezig kunnen zijn. Op deze manier worden zij alsnog in de gelegenheid gesteld om een live sfeerimpressie van de herdenking van thuis uit te volgen. Het betreft een proef, na de herdenking zal er met alle betrokkenen geŽvalueerd worden over een mogelijk vervolg. Alle bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk.


juni 2016

Jaarlijkse herdenking Korps Commandotroepen

 

Herdenking Korps CommandotroepenVrijdag 15 juli was de jaarlijkse herdenking van het Korps Commandotroepen bij het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962. Namens voorzitter Pascal Limpens van het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 sprak plaatsvervangend voorzitter Geert Plattel onderstaande toespraak uit.

 Commandoís en parachutisten, veteranen, nabestaanden, belangstellenden en vrienden.

Namens de Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 heet ik u allen van harte welkom bij de jaarlijkse herdenking van de gevallen rode en groene baretten in Nederlands-IndiŽ. Gelijk voorgaande jaren tijdens deze herdenking, valt de uitzonderlijke verbondenheid op tussen enerzijds de veteranen van de commandoís en paracommandoís uit de periode Nederlands-IndiŽ en anderzijds de veteranen vanaf Korea tot heden.  Nog dit jaar, op 15 maart 2016, werd het Korps Commandotroepen, voortkomende uit de eenheden waartoe u eens behoorde, bekroond met de Militaire Willemsorde voor zijn uitstekende optreden in Afghanistan. Het is onze stellige overtuiging dat herdenking van de gevallenen in voormalig Nederlands-IndiŽ en Nederlands-Nieuw-Guinea slechts toekomst heeft indien de veteranen van na deze periode de herdenking overnemen. Met andere woorden, op 3 september herdenking wij de gevallenen in het voormalig Nederlands-IndiŽ en Nederlands-Nieuw-Guinea ťn besteden wij aandacht aan de gevallenen van na deze periode bij het Monument voor Vredesoperaties. In de toekomst gebeurt dit wellicht andersom. Uw steun en positieve houding zouden ons hierbij zeer kunnen helpen. De operaties in Nederlands-IndiŽ hebben van 58 rode en groene baretten het hoogste offer gevraagd. Vandaag bent u hier om deze gevallen kameraden te herdenken. Ik wens u allen een waardige herdenking.
Dank u wel.


 

juni 2016

 

Twee Nederlandse militairen omgekomen in Mali

 

HalfstokTijdens een mortierschietoefening in Mali zijn twee Nederlandse landmachtmilitairen om het leven gekomen. Het zijn de 29-jarige sergeant der 1e klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld. Een soldaat der 1e klasse van 23 jaar raakte zwaargewond. De families zijn geÔnformeerd.
Beide omgekomen militairen zijn afkomstig van de mortiergroep van de Charlie-compagnie van 13 Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade in Assen. De zwaargewonde militair is een collega van dezelfde eenheid. Hij is inmiddels geopereerd in een militair hospitaal in Kidal.
Het ongeluk gebeurde ten zuiden van Kidal, op bijna 300 kilometer van Gao. Daar is de Nederlandse hoofdmacht gestationeerd voor deelname aan de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma). Voor deze missie van de Verenigde Naties zijn zoín 400 Nederlandse militairen naar Mali uitgezonden.


Hoogste mogelijke prijs
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert laat weten met verdriet kennis te hebben genomen van het verschrikkelijke bericht uit Mali. ďMijn medeleven gaat uit naar de naasten en collega's van deze 2 dappere militairen. Zij streden voor een betere en veiliger wereld en betalen daarvoor de hoogst mogelijke prijs. Zij verdienen ons grootste respect. Ook gaan mijn gedachten uit naar de militair die zwaargewond is geraakt."

 


juni 2016

Film monument Lijst van gevallenen in oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog

 

 


juni 2016

Monumenten in Herdenkingspark Roermond spelen cruciale rol bij totstandkoming namenlijst TKSG


Onthulling monumentKoning Willem-Alexander heeft op Veteranendag, zaterdag 25 juni 2016, een nieuw monument onthuld in het gebouw van de Tweede Kamer. Dit eremonument van de Staten-Generaal is bedoeld voor Nederlanders die om het leven zijn gekomen tijdens missies en oorlogen nŠ de Tweede Wereldoorlog.

Gevallenen sinds de Tweede Wereldoorlog
Dit monument eert de Nederlanders (militairen en andere functionarissen) die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies, terwijl zij Nederland hebben gediend. Bij de herdenkingen op onder meer 4 mei worden namelijk niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar wordt ook stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers bij latere oorlogen en missies. Voor deze laatste groep slachtoffers beschikten de Staten-Generaal tot voor kort niet over een eigen monument, terwijl de betrokkenheid van de Staten-Generaal zowel in het verleden als in het heden bij deze oorlogen en missies groot is.
Daarmee is het monument een aanvulling op de twee andere monumenten die in de hal bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer staan: de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 en de Indische plaquette. De Erelijst van Gevallenen 1940-1945 staat sinds 1960 in de hal en bevat de namen van degenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen. De Indische plaquette staat sinds 1985 in de hal ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-IndiŽ.

Onthulling monument
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander onthulde het nieuwe monument ďLijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede WereldoorlogĒ samen met de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Het monument bestaat uit een digitaal scherm waarop de namen van alle gevallenen worden getoond. Daarboven hangt een tekst met de aanduiding van het monument. Deze tekst is gemaakt van gebronsd messing en is ontworpen door Renť Knip.

Samenstelling namenlijst
De bronnen voor de namen op de 'Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog' (hierna: Lijst van gevallenen) zijn de namenlijsten van twee monumenten in Roermond: het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 (circa 6.100 namen) en het Monument voor Vredesoperaties (circa 190 namen). Bij deze twee monumenten in Roermond gaat het in principe alleen om Nederlandse militairen. Alleen bij het Nationaal IndiŽ-monument wordt daarvan afgeweken, omdat ook inheemse militairen (ingezetenen van het Koninkrijk) zonder de Nederlandse nationaliteit streden en sneuvelden voor het Koninkrijk, bijvoorbeeld Indonesische KNIL-militairen. Als in de toekomst nieuwe namen van omgekomen militairen worden bijgeschreven bij de monumenten in Roermond, dan worden deze overgenomen op het monument van de Staten-Generaal. Tot nu toe zijn geen andere Nederlandse functionarissen dan militairen omgekomen die deel uitmaakten van een Nederlandse missie. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, dan zullen de Staten-Generaal de betrokken naam/namen ook toevoegen aan de 'Lijst van gevallenen'. Dit gebeurt niet dan nadat advies is gevraagd aan een onafhankelijke klankbordgroep. Het beheer van de lijst berust bij de Tweede Kamer in samenwerking met het Veteraneninstituut en de Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962. Het ministerie van Defensie houdt de lijst van oorlogen en missies bij, die jaarlijks met de Veteranennota aan de Tweede Kamer wordt gezonden. Tegelijk met de onthulling van het monument is een website live gegaan met alle namen: www.lijstvangevallenen.nl.

De toespraak van Khadija Arib bij de onthulling van het monument staat HIER.


 

mei 2016
Een veteraan vertelt...

 

TRISViktor Cillekens verhaalt op vrijdag 27 mei over zijn uitzending naar Suriname in 1964 - 1965 met de Troepenmacht in Suriname (TRIS). De lezing, ondersteunt door veel historisch foto- en filmmateriaal, bestaat vier onderdelen. 1) Algemene historie en info over Suriname. 2) Militaire historie en info over het werk van TRIS in de jaren 1950 tot en met 1975. (Suriname werd 25 november 1975 zelfstandig). 3) Hoogtepunten van zijn uitzending naar Suriname in 1964 Ė 1965. 4) Beleid defensie aangaande de veteranenstatus. Hierna volgt een kleine pauze. De avond is wederom georganiseerd door van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond. Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun partners van harte welkom op vrijdag 27 mei om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via de telefoonnummer: 06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Wapenbroeders.


 

april 2016

Herdenking Oude Kerkhof vrijdag 27 mei 14.00 uur


Oud Kerkhof RoermondVrijdag 27 mei 2016 staan de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo, samen met vertegenwoordigers van het Joint Force Command Brunssum, stil bij de jaarlijkse herdenking van in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen omgekomen tijdens die oorlog en die in Roermond begraven zijn. De plechtigheid vindt plaats op het Oude Kerkhof, Weg langs het Kerkhof 1, 6040 DC Roermond. Na toespraken van genodigden waaronder onze burgemeester en het voorgragen van gedichten door kinderen van de Alfonsusschool, is er een processie langs een 22-tal graven, waarbij kort stil gestaan wordt bij ieder graf en in het bijzonder de graven van de negen Royal Air Force en Royal Canadian Air Force vliegtuigbemanningsleden.

GeÔnteresseerden worden uiterlijk 13.45 uur verwacht bij de kapel op het Oude Kerkhof. De herdenking begint om 14.00 uur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (bvw.afd.roermond@gmail.com ) of via de website www.wapenbroederszuid.nl/Roermond

 


 

april 2016
Foto's Vriendendag 2016

 

Vriendendag 2016De tweejaarlijkse bijeenkomst van de 'Vrienden van het Monument' was wederom in ReŁnie- en congrescentrum 'Kumpulan' naast het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek.

Luitenant-generaal b.d. Ted Meines was als speciale gast op de Vriendendag aanwezig zijn. Foto's van de Vriendendag 2016 kunt u HIER meteen bekijken.

 

 

 

 

 


 

april 2016
Een veteraan vertelt...

 

AdanaSergeant Majoor Roy Pfennings verhaalt op vrijdag 29 april in beeld en geluid over zijn Patriot-missie naar Turkije in de jaren 2013, 2014 en 2015, waarmee Adana, een stad in het zuiden van Turkije, tegen raketaanvallen vanuit buurland SyriŽ werd beschermd.

De avond is wederom georganiseerd door van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond. Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun partners van harte welkom op vrijdag 29 april om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via de telefoonnummer: 06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Wapenbroeders.


februari 2016
Een veteraan vertelt...

 

Een veteraan verteltJohn Snackers beschrijft op vrijdag 25 maart zijn zeer indrukwekkende leven als veteraan. Tegen de achtergrond van zijn lijflied 'Band of Brothers' verhaalt John in beeld en geluid over het vrouwenkamp 'Tjihapit' in Bandoeng 1942-1946, zijn Bersiapperiode van 1946 tot 1950, als kindsoldaat bij het Korps Mariniers in 1957, zijn Nieuw-Guinea periode van 1961 tot 1962 en over BNMO de Basis van 1977 tot 2016. De avond is georganiseerd onder auspiciŽn van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond.
Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun partners van harte welkom op vrijdag 25 maart om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via de telefoonnummer: 06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Wapenbroeders.


februari 2016
Woensdag 13 april: Vriendendag

 

Ted MeinesDe tweejaarlijkse bijeenkomst van de 'Vrienden van het Monument' speelt zich ook dit jaar weer af in ReŁnie- en congrescentrum 'Kumpulan' direct gelegen naast het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. Het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 prijst zich gelukkig vele vrienden te hebben die zich verenigd hebben in de stichting 'Vrienden van het Monument'. Luitenant-generaal b.d. Ted Meines zal als speciale gast op de Vriendendag aanwezig zijn. Er hebben zich al ruim 180 vrienden voor de Vriendendag aangemeld.


 

februari 2016
Een veteraan vertelt...

 

WBWilbert Beurskens geeft vrijdag 26 februari een voordracht met als titel ĎOp missie met het 1 Nederlands/Belgische Verenigde Naties Logistiek Transsportbataljon.í Wilbert verhaalt over zijn uitzending in 1995 naar BosniŽ in het voormalige JoegoslaviŽ. Zijn ervaringen waren zo heftig dat hij en zijn team het nodig vonden om per per fiets terug te keren naar hun compound in Santici en naar Sarajevo. De avond is georganiseerd onder auspiciŽn van de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond.
Limburgse veteranen, wapenbroeders en andere belangstellenden zijn met hun eventuele partners van harte welkom op vrijdag 26 februari om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Aanmelden is gewenst via: veteranentreffen1roermond@gmail.com of via de telefoonnummer: 06-36275960. Daarbij graag aangeven met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Wapenbroeders.


 

januari 2016

Thema-avond: Berging vermiste bemanningsleden Stirling W7630

Stirling W7630
Vrijdag 29 januari 2016 verzorgt Marleen Jennissen een lezing met als titel: 'Berging vermiste bemanningsleden Stirling W7630'. De Stichting Berging Stirling W7630, waar Marleen Jennissen voorzitter van is, is opgericht met als doel het ondersteunen van en het werven van fondsen voor de opgraving van de in Echt-Susteren (nabij de Abdij Lilbosch) in 1942 neergestorte Short Stirling bommenwerper W7630 'opdat gezocht kan worden naar de vier vermiste bemanningsleden alsmede de explosieven waardoor de veiligheidsrisicoís voor omwonenden opgeheven worden'. In woord en beeld zal Jennissen de hele historie vertellen omtrent de neergestorte bommenwerper en diens bemanning. De thema-avond in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark Roermond), georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond en Venlo begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Opgeven graag voor 22 januari via e-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com of telefonisch via: 06-37194396 of 06-53703622.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van de stichting.


 

   

Volg ons

Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962

Postbus 1302

6040 KH  ROERMOND

Mobiel: 06 55 32 83 06

e-mail: secretariaat

Bezoekadres:

Maastrichterweg 19

6041 NZ  ROERMOND

GPS: N 51.10.979 E 5.59.314

 

© NIM