Banner
Banner


Toekomst Nationaal IndiŽ-monument Roermond krijgt vorm

Het bestuur van de Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 heeft een werkgroep ingesteld, die meedenkt over de toekomst van de jaarlijkse herdenking en de instandhouding van de beide monumenten in Roermond; het Nationaal IndiŽ-monument 1942-1965 en het Monument voor Vredesoperaties. Inmiddels krijgen de eerste ideeŽn vorm.

In de werkgroep zijn de diverse veteranenorganisatie, waaronder VOMI, FIM, VNNGM en het Veteranen Platform vertegenwoordigd en ook vertegenwoordigers van de 2e en 3e generatie. Het bestuur heeft de werkgroep gevraagd om mee te denken en met plannen te komen teneinde de waardige herdenking van de ruim 6200 gevallenen in Voormalig Nederlands IndiŽ en Nieuw Guinea voor de toekomst veilig te stellen.

Noodzaak
Over enige tijd zijn er geen IndiŽ-veteranen meer. Dat is de realiteit en hierdoor ontstaat de noodzaak om de herdenking breder te trekken en ook stil te staan bij alle gevallen militairen sinds WO II. Het Nationaal IndiŽ-monument heeft een bijzondere status en blijft apart bestaan. Wel zal de herdenking moeten worden aangepast. De werkgroep denkt dat dit op zodanige wijze kan dat de primaire doelgroep bij de IndiŽ-herdenking, denk daarbij aan familie en vrienden, zich zal blijven herkennen in de herdenking. Naast de werkgroep buigt ook de onlangs ingerichte Raad van Advies zich over de toekomstplannen.

Eerste ideeŽn
Het staat buiten kijf dat de jaarlijkse herdenking zoals we die kennen blijft bestaan. Daarin blijft speciale aandacht bestaan voor IndiŽ en Nieuw Guinea. Nadrukkelijker dan voorheen zal de 2e en 3e generatie bij de herdenking worden betrokken. Ook wordt nagedacht over de herinrichting van het park tijdens de herdenking, bijvoorbeeld door de zitplaatsen voor genodigden op een andere plek te situeren. Enerzijds om de zichtbaarheid van de herdenking voor iedereen te verbeteren, anderzijds om ook het Monument voor Vredesoperaties in de herdenking een goede plek te geven. Ook wordt de kranslegging op een andere wijze ingevuld.

Bijzondere themalezing
Daarnaast wil de stichting de herdenking ook uitbreiden met een jaarlijkse lezing met een wisselend thema, vooraf aan de herdenking. Daarin wordt een koppeling gelegd naar het Monument voor Vredesoperaties. In 2017 zal deze lezing zich richten op de missie in Libanon. Daartoe is al samenwerking gezocht met de Libanon Veteranen. Voor 2018 bestaat het plan om de Cambodja Veteranen uit te nodigen voor het verzorgen van deze bijzondere lezing.

Financiering
De beide monumenten blijven fysiek gescheiden. Om de toekomst financieel te borgen wordt er naast de Stichting Vrienden van het Nationaal IndiŽmonument ook een Stichting Vrienden van het Monument voor Vredesoperaties opgericht. Het is zo de bedoeling dat de herdenking bij beide monumenten dankzij een eigen financiering een zekere toekomst krijgen en behouden. Zo kan het park uitgroeien tot een herdenkingspark waar niet alleen de veteranen zich thuis voelen, maar juist en vooral ook alle Nederlanders die betrokken en trots zijn op de inzet van veteranen in buitenlandse missies. Het herdenkingspark is niet voor niets een prachtig burgerinitiatief gebleken.

Klaas Orsel, vicevoorzitter VOMI-NL
Pascal Limpens, voorzitter Nationaal IndiŽ-monument


   

Volg ons

Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962

Postbus 1302

6040 KH  ROERMOND

Mobiel: 06 55 32 83 06

e-mail: secretariaat

Bezoekadres:

Maastrichterweg 19

6041 NZ  ROERMOND

GPS: N 51.10.979 E 5.59.314

 

© NIM