Monumenten in het Nationaal Herdenkingspark Roermond 

 

Het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 is opgericht ter nagedachtenis aan de ruim 6.200 Nederlandse militairen die in de periode tussen 1945 en 1962 in het voormalig Nederlands-IndiŽ of in Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Het monument is onthuld op 7 september 1988 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. De jaarlijkse herdenking is met ingang van 2010 altijd op de eerste zaterdag van september. Het monument, een ontwerp van de Roermondse beeldend kunstenaars Wijnand ThŲnissen en Dick van Wijk, bestaat uit verscheidene onderdelen. Centraal staat de obelisk met kroonduif. Bij de obelisk is een fontein met karbouwkoppen geplaatst. Achter de obelisk staan achttien driehoekige roestvrijstalen zuilen, gedenktafels met plaquettes en een bronzen borstbeeld  van generaal S.H. Spoor (1994-Marian Gobius), de toenmalige bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. Door krijgsmachtonderdelen van de toenmalige krijgsmacht zijn op de gedenktafels bijna 200 plaquettes geplaatst. De zuilengalerij bevat de namen van ruim 6.200 gesneuvelde Nederlandse militairen.

De tekst op de roestvrijstalen zuil luidt: PALMAM QUI MERUIT FERAT.

 


Monument voor Indische burgerslachtoffers © NIM/ Ursem J.P.S.M.Het Monument voor Indische burgerslachtoffers, ter nagedachtenis aan alle burgers die in de periode 1945-1962 zijn omgekomen in Nederlands-IndiŽ en Nederlands Nieuw-Guinea, is aan het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 toegevoegd. Op 25 augustus 1990 is het monument onthuld. Ook dit monument, waarin aarde is verwerkt afkomstig uit Java, is een ontwerp van Wijnand ThŲnissen en Dick van Wijk. Het monument werd vervaardigd in het atelier van steenhouwer Joop Utens uit Echt.

De tekst op de bovenzijde van de gedenksteen luidt: 'TER NAGEDACHTENIS AAN DE BURGERSLACHTOFFERS | MANNEN VROUWEN EN KINDEREN | NEDERLANDS OOST-INDIE | 1945 - 1949 | NIEUW GUINEA | 1949 - 1962. De tekst op de achtezijde van de gedenksteen luidt: HUN GEEST HEEFT OVERWONNEN | ONS EERBETOON EN RESPECT VOOR HEN DIE DE VRIJHEID NIET MEER MOCHTEN MEEMAKEN.

 


Het Monument voor Vredesoperaties ligt in de vijver van het Nationaal Herdenkingspark Roermond. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de Nederlandse militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van vredesoperaties zijn omgekomen. Het monument is op 24 oktober 2003 onthuld door staatssecretaris van Defensie, de heer Van der Knaap, mevrouw Van Rijn, die haar zoon Kees van Rijn verloor tijdens de UNIFIL-missie in Libanon en Andrť Dekker, een veteraan die tijdens de UNPROFOR-missie in Srebrenica diende. Ook dit monument is een ontwerp van Wijnand ThŲnissen en Dick van Wijk, die hiermee een evenwicht creŽerden tussen het Vredesmonument en het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962.
Bij het Monument voor Vredesoperaties staat de globe centraal, waarover Irene, godin van de vrede waakt. In haar handen heeft zij een toorts met de Ďeeuwige vlamí. Tegenover haar zit de Feniks, als symbool van de herrijzenis. Vanaf de oever wijst een puntvormig plateau naar de globe in het water. Op het plateau staan stenen tafels met plaquettes waarop de namen vermeld staan van de militairen die in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van vredesoperaties zijn gesneuveld. Aan de rand van het plateau staan zes Ďvredeswachtersí in V-vorm opgesteld. Eťn van hen verbeeldt de gevallen krijger. Het plateau in hun midden bevat een driehoekige zuil, waarin het ĎDraaginsigne Veteranení verwerkt is.

Het opschrift op het gedenkteken luidt: IN DIENST VAN DE VREDE.

[OPENINGSTOESPRAAK STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, DE HEER C. VAN DER KNAAP]


Herdenkingsboog

De Herdenkingsboog belichaamt de toekomstvisie van van de Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962. De beide roestvrijstalen zuilen symboliseren hoe de veteranen uit beide perioden naar elkaar toegroeien. Bovenop de zuilen zijn onderdelen van de beide monumenten, de zon en kroonduif enerzijds en de gevallen wachter anderzijds, aangebracht, die daarmee het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties symboliseren. Het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties groeien naar elkaar toe zoals de Nederlandse veteranen van na de Tweede Wereldoorlog naar elkaar toegroeien. In de toekomstvisie van de stichting staat centraal dat alle veteranen van na de Tweede Wereldoorlog gezamenlijk en op waardige wijze hun gevallen kameraden kunnen her- en gedenken. De Herdenkingsboog is onthuld op 30 juli 2010 en is eveneens een ontwerp van de Roermondse kunstenaars Dick van Wijk en Wijnand ThŲnissen.


Generaal S.H. Spoor Paviljoen

 

Het Generaal S.H. Spoor Paviljoen © NIM/ Ursem J.P.S.M.Het Generaal S.H. Spoor Paviljoen naast het Nationaal IndiŽ-monument is door mevrouw H.T. Spoor-Dijkema op 15 september 1995 opengesteld. Vanaf 1 april tot 1 oktober is het paviljoen van dinsdag tot en met zondag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen de kleine tentoonstelling bezichtigen, documentatie inzien, of de database met bijzonderheden van de ruim 6.200 omgekomen militairen raadplegen. Ongeveer 45 vrijwilligers zijn tijdens de openingstijden bij toerbeurt aanwezig om de jaarlijks meer dan 30.000 bezoekers met raad en daad bij te staan. Daarnaast wordt het paviljoen gebruikt voor de vergaderingen, herdenkingen en het geven van voorlichting aan diverse groepen zoals schoolklassen. Voor groepen bestaat de mogelijkheid om onder deskundige leiding een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen. GeÔnteresseerden kunnen contact opnemen met het het secretariaat via telefoonnummer: 06 55 32 83 06.

 


   

Volg ons

Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962

Postbus 1302

6040 KH  ROERMOND

Mobiel: 06 55 32 83 06

e-mail: secretariaat

© NIM