Banner
Banner

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

Gepost: vrijdag 24 december, 2010

49 plaquettes gestolen en 13 stuks zwaar beschadigd

 

In totaal hebben de dieven 49 plaquettes gestolen en zijn 13 plaquettes zwaar beschadigd achtergebleven. Thans zijn we aan het inventariseren welke plaquettes gestolen zijn. Zodra de inventarisatie is afgerond, worden de reuniŽcommissies en defensieautoriteiten geÔnformeerd. Op deze website zullen we aangeven om welke plaquettes het gaat. We blijven u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Na het bekend worden van de diefstal ontving het secretariaat vele hartverwarmende reacties. Het secretariaat kreeg daarnaast heel veel telefoontjes van mensen die aangaven een donatie te willen geven om de pijn te verzachten. Een donatie kunt u overmaken op rekeningnummer: 17.41.74.039 ter attentie van de stichting Nationaal IndŽ-monument 1945-1962, onder vermelding van 'Plaquettes'. De stichting is u zeer erkentelijk en dankbaar voor de vele blijken van medeleven.

 


Gepost: zaterdag 17 december, 2010

Tientallen plaquettes gestolen

 

Dieven hebben waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag bij het Nationaal IndiŽ-monument bijna vijftig bronzen plaquettes gestolen met daarop de namen van in IndiŽ overleden Nederlandse militairen van de gedenktafels. De economische waarde van de plaquettes bedraagt volgens secretaris Geert Plattel van de stichting  ruim 100.000 euro. "Maar de emotionele waarde is talloze malen groter'', zei hij. Burgemeester Henk van Beers van Roermond is woedend en sprak van lijkenpikkerij. De plaquettes die 50 kilo per stuk wegen, bevatten de namen en wapens van de legeronderdelen van de gesneuvelden en lagen er al 23 jaar. De gemeente wil de schade snel herstellen. Ook het kabinet is verontwaardigd, bleek uit de woorden van vicepremier Maxime Verhagen (CDA) vrijdag na de ministerraad. Hij noemde de diefstal een 'typisch voorbeeld' van het gedrag waarbij mensen 'geen enkel respect' tonen voor de waarde van het monument en de herinnering aan de talloze gesneuvelden.

artikel dagblad de limburger | 18 december 2010

 


Gepost: zaterdag 13 november, 2010

Bijzondere herdenking bij Monument voor Vredesoperaties

 

Vrijdag 22 oktober vond voor de derde keer de herdenking plaats bij het Monument voor Vredesoperaties in het Nationaal Herdenkingspark Roermond. De herdenking stond in het teken van bezinning en ontmoeting. Na de herdenkingsdienst in de Kapel van Ďt Zand begaven de 150 aanwezigen zich in fakkeltocht naar het monument. De lint van brandende fakkels zorgde voor een bijzonder tafereel. Op de plaquettes bij het monument staan de namen van hen die tijdens of als gevolg van een vredesoperatie, 'in dienst van de vrede', om het leven kwamen. Dit jaar zijn daar drie namen bijgekomen. Nabestaanden en aanwezigen legden bloemen bij de plaquettes, waarna zij konden napraten in het Generaal Spoorpaviljoen.

 


Gepost: vrijdag 29 oktober, 2010

Onthulling plaquette voor bemanning Dakota 079

 

Op zondag 2 januari 2011 zal er een plaquette onthuld worden ter nagedachtenis aan de vijf omgekomen bemanningsleden van Dakota 079 die op 2 januari 1961 tijdens een nachtelijke oefening voor de kust van Biak, verongelukte. Biak is een eiland van IndonesiŽ en ligt in de Geelvinkbaai ten noorden van West Papua. De plechtigheid zal plaatsvinden bij een van de gedenktafels van het Nationaal IndiŽ-Monument 1945-1962 te Roermond. De bijeenkomst begint om 12.00 uur.


 


Gepost: woensdag 11 september, 2010

VOMI Legpenning voor de stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962

 

Het bestuur van VOMI-Nederland heeft op zaterdag 4 september 2010 de VOMI Legpenning toegekent aan de stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 wegens de grote inzet bij de jaarlijkse organisatie van een waardige herdenking bij het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 in het Nationaal Veteranenpark Roermond van de ruim 6200 Nederlandse militairen die in voormalig Nederlands-IndiŽ of in Nieuw Guinea zijn gesneuveld. De bewonderenswaardige toewijding die het Bestuur van de Stichting daarbij altijd heeft getoond.

 


Gepost: woensdag 8 september, 2010

Toespraak mevrouw Gerdi Verbeet aan archief toegevoegd

 

Tweede Kamervoorzitter mevrouw Gerdi Verbeet hield op zaterdag 4 september de toespraak tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in het Nationaal Herdenkingspark Roermond bij het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962. Haar toespraak is aan het archief toegevoegd. Ook de toespraak van de voorzitter van de stichting Nationaal-IndiŽ-monument 1945-1962 Pascal Limpens, is aan het archief toegevoegd. U kunt de toespraken meteen inzien door HIER te klikken.

 

 


Gepost: zondag 5 september, 2010

Veel belangstelling voor jaarlijkse IndiŽ-herdenking

 

 

 

 

 

 

 

Uit het NOS journaal van zaterdag 4 september 2010. | Duur: 00:35


Gepost: zondag 5 september, 2010

Foto's van de herdenking 2010 zijn toegevoegd

 

Foto's van de Nationale herdenking bij het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 van zaterdag 4 september zijn aan het fotoalbum toegevoegd. U kunt de foto's meteen bekijken door HIER te klikken.

 

 

 

 


Gepost: maandag 30 augustus, 2010

Herdenking en fakkeltocht Monument voor Vredesoperaties

 

Op vrijdag 22 oktober 2010 zal voor de derde maal de herdenking plaatsvinden bij het Monument voor Vredesoperaties in het Nationaal Veteranenpark in Roermond. Tijdens de herdenking worden de militairen herdacht die tijdens vredesoperaties omkwamen en wier namen op de plaquettes vermeld staan. Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht geven die dag nabestaanden en direct betrokkenen de kans elkaar in een informele sfeer te ontmoeten.
Vanaf 17.30 uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd, gevolgd door een korte bezinningsbijeenkomst in de Kapel van ít Zand.
Vervolgens gaan de deelnemers in fakkeltocht naar het Monument voor Vredesoperaties. Na een bloemengroet bestaat de mogelijkheid in het Generaal Spoorpaviljoen na te praten.

 


Gepost: vrijdag 30 juli, 2010
Herdenkingsboog officieel onthuld

Vrijdag 30 juli is om 16.00 uur Herdenkingsboog officieel onthuld door de heer Hans Cremers, voormalig voorzitter van het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962  en de heer Chris Vermeulen, namens de Minister van Defensie voorzitter uitvoerend comitť bouw en realisatie Monument voor Vredesoperaties. De openingshandeling bestond uit het 'wegknippen' van twee doeken. Vooraf was er in het Generaal Spoorpaviljoen een ontvangst voor genodigden, waaronder subsidienten, sponsoren, de aannemer, de beeldend kunstenaars en bestuursleden van het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962.


Gepost: vrijdag 30 juli, 2010
51 namen toegevoegd aan zuilengalerij


Donderdag 29 juli is een nieuwe plaquette met daarop 51 namen van militairen, die in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden in voormalig Nederlands-IndiŽ of Nieuw-Guinea zijn gevallen, toegevoegd aan de zuilengalerij van het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond.

 


 


Gepost: dinsdag 20 juli, 2010
Herdenkingsboog dinsdag 20 juli geplaatst

De productie van de herdenkingsboog is geheel volgens planning verlopen. Vanmorgen is het complete kunstwerk op de fundering geplaatst en gesteld. Aansluitend wordt de bestrating rond de herdenkingsboog gelegd. Op vrijdag 30 juli zal om 16.00 uur de herdenkingsboog in aanwezigheid van onder andere de beide ontwerpers en de aannemer, officieel onthuld worden.

 


 


Gepost: vrijdag 09 juli, 2010
Nationaal Herdenkingspark Roermond

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Roermond heeft op 22 juni 2010 besloten de naam ĎNationaal Herdenkingspark Roermondí vast te stellen voor het park aan de

 Maastrichterweg. Het stadspark Hattem heet dus vanaf nu: 'Nationaal Herdenkingspark Roermond'.

 

 


Gepost: dinsdag 15 juni, 2010
Veteranencruise bezoekt Roermond

Op woensdag 23 juni meerde om 12.00 uur het Rode Kruis vakantieschip J. Henri Dunant af aan de Maashaven in Roermond. Aan boord 60 gehandicapten veteranen en hun begeleiders. De veteranen met rolstoelbusjes en een touringcar vervoert naar Veteranenpark Hattem onder begeleiding van motorrijders van de Koninklijke Marechaussee. Stadswachten van de gemeente Roermond zorgden voor een vlotte doorstroming. Om 14.00 uur werden de veteranen welkom geheten door mevrouw Swinkels van het Nationaal Katholiek Thuisfront, burgemeester Van Beers van Roermond en door de Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962. Leerlingen van het Gilde ROC, opleiding Vrede & Veiligheid, begeleiden de veteranen. De veteranen kregen vervolgens een toelichting over het ontstaan en functie van het Nationaal IndiŽ-monument en het Monument voor Vredesoperaties alsmede de onderlinge relatie. Aansluitend was er een rondleiding en legden alle aanwezigen witte anjers bij de monumenten. De bijeenkomst die werd opgeluisterd door de muzikale tonen van de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers'.

 


Gepost: zaterdag 19 juni, 2010
Limburgse Veteranendag

Vandaag, zaterdag 19 juni was voor de zesde keer de provinciale viering van de Nederlandse Veteranendag in Herdenkingspark Hattem te Roermond. Na de ontvangst met koffie begon om 11.00 uur de plechtige herdenking bij het Nationaal monument voor Vredeoperaties die door ReŁnieorkest Limburgse Jagers
muzikaal werd opgeluisterd. Sprekers waren onder andere burgemeester Henk van Beers van Roermond en gedeputeerde Jos Hessels van de provincie Limburg. Limburger Albert Houben, drager van de Militaire Willems-Orde, was ťťn van de eregasten.

 


Gepost: dinsdag 15 juni, 2010
Bekisting voor fundering herdenkingsboog aangebracht


De bekisting voor de fundering waar de herdenkingsboog op geplaatst zal worden, is vandaag geplaatst en gesteld. Morgen, woensdag 16 juni, zal het beton rond het middaguur gestort worden. Mede door de opbrengst van het Koninginnebal in TheaterHotel De Oranjerie, georganiseerd door de Lionsclub Roermond Regio kan de herdenkingsboog gerealiseerd worden. Dit monumentale monument is eveneens een ontwerp van de Roermondse kunstenaars Wijnand ThŲnissen en Dick van Wijk.

 


Gepost: donderdag 10 juni, 2010
Mailing naar kransleggers verstuurd

De voorbereidingen voor de Nationale Herdenking op 4 september bij het Nationaal IndiŽ-monument zijn in volle gang. De eerste werkvergadering met alle betrokken instanties heeft inmiddels plaatsgevonden en in week 23 is de mailing verstuurd aan de instanties die een krans willen leggen.

 


 


Gepost: maandag 24 mei, 2010
Opnieuw Nederlandse militair gesneuveld in Afghanistan

Bij een aanslag met een geÔmproviseerd explosief zijn zaterdag 22 mei in Uruzgan 3 personen gesneuveld, onder wie de 25-jarige Nederlandse korporaal der eerste klasse Luc Janzen. Hij kwam samen met een Franse militair en een Afghaanse tolk om het leven. Ook raakten bij dezelfde aanslag 4 Nederlandse militairen gewond.

 


 


Gepost: maandag 03 mei, 2010
"Vrijheid wereldwijd; wat is daarvoor nodig?"

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In Nederland vinden we vrijheid vanzelfsprekend, maar sinds 1945 is er in de wereld nog geen dag zonder oorlog geweest. In dit lustrumjaar stelt het Nationaal Comitť 4 en 5 mei de vraag centraal: "Vrijheid wereldwijd; wat is daarvoor nodig?" 


Gepost: zaterdag 01 mei, 2010
Geweldig resultaat opbrengst Koninginnebal

Het Oranjebal op Koninginnedag in TheaterHotel De Oranjerie, georganiseerd door de Lionsclub Roermond Regio, was een daverend succes. Voorzitter Pascal Limpens van de stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 mocht aan het eind van de avond uit handen van de president van de Lionsclub Roermond Regio, Paul Marx, een cheque van Ä 40.000,- in ontvangst nemen. Een geweldig resultaat! Naast bestuursleden van de stichting, was ook Generaal-majoor b.d. L. Noordzij, voorzitter van de stichting Veteranen Platform, op het Koninginnebal aanwezig.
 


Gepost: maandag 19 april, 2010
Twee vlaggen spoorloos verdwenen

Zondagmorgen 18 april bleek dat de twee Nederlandse vlaggen, ťťn bij het Nationaal IndiŽ-monument en ťťn bij het Nationaal monument voor Vredesoperaties, waren verdwenen. Beide vlaggelijnen waren doorgesneden.
Dezelfde avond is de reservevlag bij het Nationaal monument voor Vredesoperaties aan een andere mast halfstok gehangen in verband met de twee gesneuvelden militairen. Er is meteen aangifte gedaan bij de politie. Naast de aanschaf van twee nieuwe vlaggen moeten er ook twee nieuwe vlaggenlijnen worden gemonteerd. De schade ligt tussen de Ä 1200,- en Ä 2000,-
 


Gepost: zondag 18 april, 2010
Twee Nederlandse militairen gesneuveld in Afghanistan

Bij een aanslag met een geÔmproviseerd explosief zijn op zaterdag 17 april 2010 in Uruzgan twee Nederlandse militairen gesneuveld. Het gaat om de 29-jarige korporaal van de mariniers Jeroen Houweling en de 23-jarige marinier Marc Harders. Een 21-jarige marinier raakte gewond. Zijn toestand is stabiel. De twee gesneuvelden en de gewonde militair zijn leden van het eerste mariniersbataljon van het Korps Mariniers, gelegerd op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Het ministerie van Defensie heeft op haar website een condoleanceregister geopend.
 


Gepost: zaterdag 20 maart, 2010
Bestrating bij Nationaal monument voor Vredesoperaties

Met de gemeente Roermond heeft de stichting Nationaal IndiŽ-momument 1945-1962 overleg om het park Hattem, gezien haar bijzondere functie, meer herkenbaar te maken als Nationaal Herdenkingspark. Hiervoor worden een aantal plannen ontwikkeld zoals de herstructurering van het park. Een van de zichtbare resultaten is dat er nu bestrating bij de wachters van het Nationaal Monument voor Vredesoperaties is gelegd, zodat bezoekers tijdens herdenkingen niet meer in het gras hoeven te staan en stoelen niet meer wegzakken.
 


Gepost: dinsdag 16 februari, 2010
Opbrengst Koninginnebal voor Nationaal IndiŽ-monument

Met de gemeente Roermond heeft de stichting Nationaal IndiŽ-momument 1945-1962 overleg om het park Hattem, gezien haar bijzondere functie, meer herkenbaar te maken als Nationaal Herdenkingspark. Hiervoor worden een aantal plannen ontwikkeld zoals het oprichten van een 'Herdenkingsboog', een betere zichtbaarheid van de huidige monumenten en herstructurering van het park. Lions Club Roermond Regio onderschrijft de doelstellingen en toekomstplannen. Zij heeft daarom besloten om met de opbrengst van het Koninginnebal 2010 een bijdrage te leveren aan de realisatie van deze plannen.

 


Gepost: dinsdag 09 februari, 2010
Boekje Herdenking 2009 en uitnodiging 'Vriendendag'


Het boekje met de teksten en foto's van de herdenking dat de 'Vrienden van het monument' jaarlijks als dank ontvangen, zal uiterlijk in de laatste week van februari 2010 verstuurd worden. Inclusief de uitnodiging voor de vergadering voor de 'Vriendendag' in Oirschot op 21 april.

 

 


 


 

   

Volg ons

Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962

Postbus 1302

6040 KH  ROERMOND

Mobiel: 06 55 32 83 06

e-mail: secretariaat

Bezoekadres:

Maastrichterweg 19

6041 NZ  ROERMOND

GPS: N 51.10.979 E 5.59.314

 

© NIM