Banner
Banner

 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

vrijdag 11 november

Grote opkomst bij onthulling plaquette Papoea's

Woensdag 30 november is om 13.00 uur onder grote belangstelling de plaquette onthuld ter nagedachtenis van de in Nieuw-Guinea door Papoeaís gebrachte offers ten dienste van het Koninkrijk in de jaren 1942-1962. De plaquette werd onthuld door Theo van Hees en Demian Prawar, twee oud-leden van het Papoeavrijwilligerscorps.
Ruim 350 bezoekers, waaronder vele veteranen, namen aan de indrukwekkende plechtigheid deel. Nick van Dam (vicevoorzitter NIM), Jan Schoeman (Vi) en Henk van den Born (GV'er) hielden een toespraak. De ceremonie werd afgesloten door KTZA Frank Marcus. Klik HIER voor een fotoreportage van het Veteraneninstituut.

 


vrijdag 04 november

Gouverneur van Limburg brengt kennismakingsbezoek

 

In zijn installatierede als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens: ĒVůůr carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!Ē In het kader van deze 'Limburgtour' bezocht de Gouverneur donderdag 3 novmber de gemeente Roermond en het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962, waar hij kennis maakte met bestuurleden en medewerkers en werden de monumenten uitvoerig bekeken.


maandag 24 oktober

Ä 10.000 van Goede Doelen Fonds Rabobank

 

Om bij de ingebruikname van het nieuwe Rabobank Kenniscentrum in Merum, de lokale samenleving te betrekken is ondermeer het Rabobank Goede Doelen Fonds (GDF) ingesteld. Het fonds werd opgericht met als doel dit jaar extra te investeren in projecten die bijdragen aan duurzame verbeteringen in de leefomgeving van de klanten en leden van de bank. Iedere stichting of vereniging die een sociaal-maatschappelijk project wil versterken, realiseren of aanjagen werd in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar een substantiŽle financiŽle ondersteuning. Aan de hand van de inzendingen nomineerde de ledenraad van de bank zes projecten. Op de 'kieskringvergadering' van 17 oktober konden de genomineerden kans maken op geldbedragen variŽrend van Ä 5000,- tot Ä 15.000,-. De overige, niet genomineerde, inzenders ontvingen elk een gelijke stimuleringsbijdrage. De Stichting Nationaal IndiŽ Monument 1945-1962 ontving 10.000,- voor het herstel en vernieuwing, als gevolg van recente vernielingen van het monument. Voorzitter Pascal Limpens, op de foto rechts, nam de geldprijs in ontvangst.  

 


Gepost: vrijdag 2 september, 2011

Vier informatiepanelen officieel onthuld

Vandaag zijn om 17.00 uur vier informatiepanelen onthuld. De officiŽle handeling werd verricht door de voorzitter van de Linons Club Regio Roermond de heer Krijgsman en de voorzitter van het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962, de heer Limpens. Om de vele bezoekers van het park nog beter van dienst te kunnen zijn staat er bij elk van de vier monumenten nu een informatiepaneel, waarop in het kort informatie over het monument en de achtergrond word gegeven, zowel in het Nederlands als in het Engels, verluchtigd met afbeeldingen en een QR-code. Met deze Quick Response code kan toegevoegde informatie met een smartphone via de website worden opgehaald.


Gepost: donderdag 1 september, 2011

Er is vandaag weer veel werk verzet

Met de zon hoog aan het firmament is er vandaag weer heel wat werk verzet. De tribune is geplaatst, tenten zijn opgezet, waaronder de tenten waar zaterdag de traditionele erwtensoep uitgedeeld wordt. Morgen komen de toiletwagens, worden de stoelen in het gelid gezet en is er in de middaguren een soort generale repetitie.

Gezien de weersvoorspeling voor zaterdag, Meteo Limburg verwacht temperaturen tot 27 graden, is het verstandig om extra water mee te nemen naar de herdenking.

 


Gepost: donderdag 1 september, 2011

Expositie "Lieve Gerda. Het getekend dagboek 1948-1950 van een IndiŽ-veteraan"

In de grote tent is zaterdag de bescheiden expositie "Lieve Gerda. Het getekend dagboek 1948-1950 van een IndiŽ-veteraan" te zien, ingericht door museum Bronbeek. Korporaal Flip Peeters maakte een geÔllustreerd dagboek over zijn belevenissen als dienstplichtig militair in Nederlands-IndiŽ tussen augustus 1948 en juni 1950 dat hij schonk aan Museum Bronbeek. De expositie op basis van zijn dagboek geeft een beeld van een diensttijd, die exemplarisch is voor die van vele Nederlandse mannen van zijn generatie. Tekenaar/schrijver Flip Peeters is zaterdag zelf aanwezig om te signeren.

 


Gepost: woensdag 17 augustus, 2011

Gestart met voorbereidende werkzaamheden terugplaatsing plaquettes

Vanmorgen is een gespecialiseerd bedrijf gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het terug plaatsen van de plaquettes. Naast het boren van nieuwe boorgaten wordt ook het oppervlakte van de hardstenen tafels geschuurd. Aansluitend worden dan de plaquettes, volgens een speciaal procedť, teruggeplaatst.

We blijven u van de dagelijkse werkzaamheden op de hoogte houden.

 

 


Gepost: dinsdag 16 augustus, 2011

Beveiligingscamera's zijn geplaatst

De beveiligingscamera's zijn geplaatst en vanaf woensdag 17 augustus operationeel, zodat diefstal hopelijk voltooid verleden tijd is. Vanaf woensdag gaat een gespecialiseerd bedrijf van start met het terugplaatsen van de plaquettes op de eretafels volgens een nieuw procedť, zowel bij het Nationaal IndiŽ-monument als bij het Monument voor Vredesoperaties.

Vele 'Vrienden van het Monument', veteranenorganisaties, Stichting 1880 en de Rabobank hebben extra financiele bijdragen gedoneerd, om het herstel en terugplaatsen van de plaquettes mogelijk te maken.


 

Gepost: maandag 02 mei, 2011
Kapitein Marco Kroon RMWO, aanwezig bij Nationale Herdenking op 3 september

 

Kapitien Marco Kroon RMWO, heeft bevestigd dat hij aanwezig zal zijn bij de Nationale Herdenking op zaterdag 3 september 2011 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond en namens de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde een krans zal leggen bij het Monument voor Vredesoperaties.


 


Gepost: zondag 01 mei, 2011
Geweldige opbrengst Koninginnebal Lionsclub Roermond Regio

De Lionsclub Roermond Regio organiseerde wederom haar traditionele Koninginnebal op Koninginnedag in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. De opbrengst van deze Gala-avond kwam, net als verleden jaar geheel ten goede aan de stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962. Met de geweldige opbrengst van Ä 15.000 is de stichting dan ook bijzonder in haar nopjes en spreekt haar grote dank en waardering uit. Een aantal bijzonder fraaie boemstukken die de Gala-avond opsierden, zijn zondag bij de verschillende monumenten neergezet. Een bijzonder fraaie en kleurrijke geste!

 


Gepost: woensdag 27 april, 2011
Veteranencruise bezoekt voor de tweede keer Roermond

Woensdag 27 april, brachten 60 gehandicapten veteranen met hun begeleiders een bezoek aan het Nationaal Herdenkingspark Roermond. Ondanks het regenachtige weer werden de veteranen vanaf het Rode Kruis vakantieschip J. Henri Dunant met Rode Kruisbusjes en Defensiebussen naar het Nationaal IndiŽ-monument vervoerd, onder begeleiding van motorrijders van de Koninklijke Marechaussee. Stadswachten van de gemeente Roermond zorgden voor een vlotte doorstroming. Om 14.00 uur werden de veteranen  verwelkomd door mevrouw Swinkels van het Nationaal Katholiek Thuisfront en burgemeester Henk van Beers van Roermond. Leerlingen van het Gilde ROC uit Eindhoven en militairen van het 17e Painfbat begeleiden de veteranen. De veteranen kregen een toelichting over het ontstaan en functie van het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties, alsmede de onderlinge relatie. Na een korte overdenking door aalmoezenier Mark Lieshout, legden alle aanwezigen rozen bij de monumenten. De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers'.


Gepost: woensdag 27 april, 2011

Karel Doorman Fonds schenkt Ä 5000,-

 

Het bestuur van de stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 is zeer verheugd met de donatie van Ä 5000,- van het Karel Doormanfonds als bijdrage in de kosten voor het vervangen en herstellen van de plaquettes.

 

 

 

 


Gepost: dinsdag 05 april, 2011

Gestolen plaquettes worden vervangen

 

U heeft kunnen lezen en volgen dat in december  53 bronzen plaquettes zijn gestolen en 19 stuks zwaar werden beschadigd. Wij hebben u toegezegd u tussentijds te informeren over de stand van zaken. Inmiddels heeft de verzekeringsmaatschappij de totale schade vastgesteld op Ä 105.250,- waarvan een bedrag van Ä 102.750,- is vergoed. Ons eigen risico bedraagt Ä 2.500,-.
Uit oogpunt van veiligheid zijn ook de overige 109 plaquettes veilig opgeborgen. De kosten voor het herstellen en terugplaatsen hiervan bedragen Ä 23.300,-. De verzekering heeft vooralsnog besloten deze kosten niet te vergoeden. Het bestuur is echter van mening dat het Nationaal IndiŽ-monument zo spoedig mogelijk moet worden hersteld en heeft opdracht gegeven tot het vervangen en herstellen van de plaquettes. In mei en juni worden de bronzen platen weer teruggeplaatst. In overleg met onze leverancier worden de plaquettes op een betere wijze bevestigd.
 

Daarnaast onderzoekt de gemeente Roermond samen met het Ministerie van Defensie de technische en financiŽle haalbaarheid voor het aanbrengen van cameraís om ook gedurende de nachtelijke uren toezicht te houden. De totale aanlegkosten bedragen Ä 22.000,-. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en uitlezen van de beelden bedragen Ä 9.000,-.
De Provincie Limburg en de gemeente Roermond hebben inmiddels hiervoor een bijdrage toegezegd.

 

De Lions Roermond en regio, meerdere reŁnieverenigingen en de Stichting Vrienden van het Monument hebben aangeboden financieel bij te dragen in de kosten van vervanging en herstel indien dat noodzakelijk mocht zijn. Van verschillende zijden zijn bijdragen ontvangen.
 


Gepost: maandag 03 januari, 2011

Indrukwekkende onthulling plaquette Dakota 079

 

Precies vijftig jaar na het tragische ongeval met de Dakota 079 van de Marine Luchtvaartdienst onthulden de weduwen van sergeant Gerrit Bontius, sergeant Reinder Mulder, korporaal Rinus van de Wiel en korporaal Frits Immers en de zoon van luitenant-ter-zee 2OC Benno Smits op zondag 2 januari tijdens een sobere maar indrukwekkende herdenking, de bronzen gedenkplaat. Kapitein-ter-zee Wolter Sillevis Smitt zei ondermeer: "In de jaren na het ongeval heeft de onzekerheid over wat er gebeurd is, veel te lang geduurd. Ook was er niet de aandacht voor u als nabestaanden, voor uw terechte gevoelens van boosheid, onbegrip en vertwijfeling, die wij nu vanzelfsprekend vinden. Ik bied u daarvoor, namens de Koninklijke Marine, mijn welgemeende excuses aan."

Na de onthulling blikte ook weduwe Irene Mulder terug op de fatale dag en zei ondermeer. "Het was niet hun fout. Ik ben zielsdankbaar dat de bemanning nu uit de vergetelheid is geraakt.Ē Tijdens het eerbetoon vloog een Dakota van de Dutch Dakota Association driemaal over het Nationaal IndiŽ-monument. Na het uitspreken van het gebed voor de marinevlieger en het spelen van de Last Post, hielden de aanwezigen ťťn minuut stilte.


 

   

Volg ons

Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962

Postbus 1302

6040 KH  ROERMOND

Mobiel: 06 55 32 83 06

e-mail: secretariaat

Bezoekadres:

Maastrichterweg 19

6041 NZ  ROERMOND

GPS: N 51.10.979 E 5.59.314

 

© NIM