Prins Bernhard  
     
  menu  
 

Het Begin

 
 

Op 17 augustus 1945 riepen de Indonesische nationalisten de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. In de strijd die volgde zette Nederland meer dan 200.000 militairen in: ruim 170.000 (Indisch-) Nederlandse en ruim 35.000 inheemse (Indonesische). Het doel was om een geleidelijke dekolonisatie onder Nederlandse leiding af te dwingen. Een groot deel van de naar Nederlands-Indië uitgezonden militairen was dienstplichtig of oorlogsvrijwilliger: respectievelijk 95.000 en 25.000. Gemiddeld waren zij drie jaar onder de wapenen.

Samenstelling Nederlandse troepenmacht:
Koninklijke Landmacht: 120.000 militairen
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL): 70.000 militairen
Koninklijke Marine: 15.000 militairen

Op 27 december 1949 eindigde het grootschalige conflict met de Nederlandse erkenning van de Indonesische onafhankelijkheid. Er waren zo'n 6.000 militairen in dienst van het Koninkrijk om het leven gekomen. Ruim 150.000 militairen keerden terug naar Nederland, of vestigden zich hier voor het eerst (KNIL).


Centrale aandacht voor slachtoffers
Na afloop van de jaarlijkse 4 mei-herdenking van 1984 in Roermond, merkte Roermondenaar Hans Cremers op dat hij het vreemd vond dat er niet op een centrale plaats aandacht was voor de slachtoffers van het naoorlogse conflict in het voormalige Nederlands-Indië.

De Stichting Overkwartier, een groep Roermondenaren die zich bezighield met het organiseren van culturele activiteiten, besloot een commissie onder leiding van Hans Cremers in het leven te roepen om te onderzoeken of er in Roermond een blijvende herinnering voor deze groep oorlogsgetroffenen kon worden opgericht.
Het oorspronkelijke monument is op woensdag 7 september 1988 onthuld door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Twee jaar later, op vrijdag 7 september 1990, is de zuilengalerij onthuld door de de heer Relus ter Beek, minister van Defensie. Tijdens de onthulling sprak minister ter Beek een mea culpa uit, in verband met de houding van de Nederlandse regering tegenover de Indië-veteranen:
"Hiermee is een nieuwe stap gezet op de weg naar erkenning waarop deze overledenen en hun nabestaanden en ook zij die toentertijd wel uit de strijd zijn teruggekeerd recht kunnen en mogen doen gelden. In ronde bewoordingen kan worden gesteld dat Nederland bij de opvang van de veteranen in gebreke is gebleven. De overheid is mede door het initiatief in Roermond wakker geschud. Gelet op het nationale karakter van het monument, stellen wij er bij Defensie een eer in het monument en de zuilengalerij te onderhouden."





Woensdag 7 september 1988: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard en de
voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, de heer Hans Cremers
Videoverslag van de onthulling door Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard op 7 september 1988


Op de grondplaquette staat de tekst:

Dit herdenkingsmonument werd op 7 september 1988 door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden plechtig onthuld. Dit monument is naar ontwerp van Wijnand Thonissen uit Herten en Dick van Wijk uit Roermond verwezenlijkt door een burgercomite bestaande uit: Hans Cremers, Domien Reijners, Bair Engelen, Wiel Robeers, Nico Engels, Bun de Vries, Jan de Klerk, Klaes van der Woude.

 
 
menubalk