Menu  
 


Toespraak van heer Hans Cremers, voorzitter stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 18e Herdenking op 7 september 2005

 Heden zeven september Anno Domini 2005, is het voor de 18de maal dat wij allen hier samen zijn om te herdenken de militairen die gesneuveld zijn bij de talrijke militaire acties in het voormalige Nederlands Indië en Nieuw-Guinea.

In die afgelopen 17 jaar, tot op de dag van vandaag, zijn er meer dan een half miljoen dierbaren geweest die in massaliteit maar ook in stilte naar deze plek zijn gepelgrimeerd om hun dierbaren te herdenken en hun eer te bewijzen.

Ook vandaag weer bent u in groten getale hier aanwezig, en ik heet u allen van ganser harte welkom namens de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962.

U jaarlijkse massale aanwezigheid, die door de oud-journalist Pierre Huyskens zo treffend de ‘7de september divisie’ wordt genoemd, weerspiegeld overduidelijk uw betrokkenheid bij dit monument en allen die daarvoor worden herdacht en geëerd.

Bijzonder welkom heet ik de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin, luitenant-generaal Blomjous, zijne Excellentie de minister-president Balkenende, zijne Excellentie de staatsecretaris van Defensie Van der Knaap, de Ridders Militaire Willemsorde, de dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis. Namens de provincie Limburg, de Gouverneur van Limburg de heer Frissen. Namens de gemeente Roermond burgemeester Van Beers, de wethouders Van Rey, Imkamp, IJf en Kemp en de gemeentesecretaris Mevrouw van Breughel. Namens het Bisdom Roermond vicaris Stockersma.

De commandant der strijdkrachten generaal Berlijn, de afgevaardigde van het commando der zeestrijdkrachten de brigadegeneraal Van der Til, commandant landstrijdkrachten luitenant-generaal Van Uhm, commandant luchtstrijdkrachten commodore De Zeeuw, generaal-majoor Beuving namens de Koninklijke Marechaussee, inspecteur-generaal der krijgsmacht en inspecteur der veteranen, de luitenant-generaal Van Baal. En ook de leden van de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Roermond.

Een hartelijk welkom ook aan de bestuursdelegatie van zovele organisaties en nogmaals en vooral aan u allen, die hier zo indrukwekkend de ‘Divisie van de 7de September’ vormt.

Het is de curator van de tijd die ons leert of democratisch genomen beslissingen juist zijn of juist waren. Maar het is ook de tijd die wederom en altijd leert dat democratisch genomen beslissingen vaak worden uitgevoerd door jonge mannen en vrouwen in dienst van het volk en vaderland en nog steeds worden zij ingezet met alle risico’s van dien.

Deze plek is een oord waar eenieder en waar de nabestaanden van dappere mannen en vrouwen die begraven liggen op de Erevelden in de Indische archipel kunnen gedenken dat ook zij door een democratie aangewezen werden om ‘s-lands belangen met hunne totaliteit te dienen.

Voor meer dan 6200 van hen betekende dit dat zij het hoogste offer gaven, dat betekende zij gaven hun leven.

Ik nodig u uit om op dit pelgrimsoord en bij dit monument te gedenken; dat zij in onze herinnering die voorname plaats mogen blijven behouden die hen meer dan toekomt.

Ik moge u en u allen een stemmige herdenking toewensen.


 
  copyright