Menu  
 


Toespraak van heer Hans Cremers, voorzitter stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 19e Herdenking op 7 september 2006
 

Dames en heren,

Heden zeven september is het voor de 19de maal dat wij hier wederom in grote getale aanwezig zijn om te herdenken de militairen die gesneuveld zijn bij de talrijke militaire acties in het voormalige Nederlands Indië en Nieuw-Guinea.

 

In de afgelopen 18 jaar zijn hier, tot op de dag van vandaag, meer dan een half miljoen mensen naar toe gepelgrimeerd om hun dierbaren bij dit monument te herdenken.

 

Ook vandaag bent u massaal hier weer aanwezig en ik heet u allen namens de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 en haar bestuur, van ganser harte welkom.

 

U aller aanwezigheid toont wederom aan dat u een grote betrokkenheid gevoelt bij dit monument voor zij die hier worden herdacht en geëerd.

 

Bijzonder welkom heet ik in verscheidenheid:

De vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin, luitenant-generaal Blomjous, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking mevrouw Van Ardenne - van der Hoeven, de Ridders Militaire Willemsorde, de dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis.

De gouverneur van Limburg, de heer Frissen.

Namens de Nederlandse strijdkrachten, de commandeur Borsboom.

De inspecteur-generaal der krijgsmacht en inspecteur der veteranen, luitenant-generaal Van Baal en de andere vertegenwoordigers van de Krijgsmacht.

De burgemeester van Roermond, de heer Van Beers en de wethouders van de gemeente Roermond.

De vertegenwoordiger van het bisdom Roermond en de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

 

Helaas wordt ons in deze tijd wederom aangetoond dat vrede, vrijheid en democratische waarden verdedigd moeten worden. Ook nu worden mannen en vrouwen ingezet met alle risico’s die daaraan verbonden zijn.

Hier, bij dit Nationale Indië-monument, is het dat wij allen, nabestaanden en dierbaren, gedenken dat zovele dappere mannen en vrouwen in dienst van het vaderland en in dienst van de democratie, hun leven gaven.

Zij allen – die voornamelijk begraven liggen op de erevelden in de Indonesische archipel en wier namen hier bij dit monument in stalen zuilen staan gegraveerd – zijn vandaag vooral eerbiedig in gedachten dicht bij ons.

 

Ik nodig u uit om hier op dit pelgrimsoord - bij dit monument te gedenken dat meer dan 6200 militairen het grootste offer gaven. Dat zij in onze herinnering die voorname plaats mogen blijven behouden die hen meer dan toekomt.
 

Ik moge u allen een stemmige herdenking toewensen.

 
  copyright