Menu  
 

 

Toespraak van de voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, de heer Hans Cremers, ter gelegenheid van de herdenking op 7 september 2007

Hartelijk welkom u allen hier verzamelt in groten getale bij ons Nationaal Indië-monument in Roermond.

Het is vandaag voor de 20ste maal dat wij hier gezamenlijk onze gesneuvelden 6229 kameraden, die gevallen zijn in dienst van het vaderland, herdenken en wier namen staan gegraveerd in het staal van de zuilen hier bij dit monument.

Het zijn vandaag ook de Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen hier aanwezig of elders in den lande, of zelfs ver daarbuiten, die zich op een bijzondere wijze herkennen in deze herdenking.

U allen heet ik hartelijk welkom.

Op 7 september 1988 onthulde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard dit monument. Sinds die dag hebben meer dan een half miljoen mensen, groepen en individuelen -mannen, vrouwen en kinderen- een bezoek gebracht aan dit monument.

Een pelgrimsoord als het ware hier in Roermond, waar men de gevallenen komt herdenken, gedenken en komt eren.

Het is bemoedigend dat ook de jeugd hier vaak dit monument bezoekt ten einde méér te ervaren over die bewogen periode van onze geschiedenis.

Bijzonder welkom heet ik de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin, luitenant-generaal Blomjous.
De minister van Defensie, zijne Excellentie de heer van Middelkoop.
De Ridders Militaire Willemsorde, de dragers van de Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis. De Gouverneur van Limburg, de heer Frissen.
Namens de gemeente Roermond, burgemeester de heer van Beers en de wethouders.
Namens het Bisdom Roermond, Monseigneur Schnackers.
De leden van de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Roermond.
De Inspecteur-generaal der Strijdkrachten en Inspecteur der Veteranen, de Vice-admiraal van Maanen.
Namens de Zeestrijdkrachten, de plaatsvervangend Commandant, de
schout-bij-nacht Nagtegaal.
De plaatsvervangend Commandant der Landstrijdkrachten, Brigade-generaal van Uhm.
De plaatsvervangend Commandant der Luchtstrijdkrachten, de Commodore de Zeeuw.
De plaatsvervangend Commandant der Koninklijke Marechaussee, Generaal-majoor van Putten.

Een hartelijk welkom ook aan alle bestuursdelegaties van zo vele organisaties en nogmaals aan u allen die hier zo indrukwekkend ‘De divisie van de Zevende September’ vormt.

Het is aangrijpend en bemoedigend te ervaren dat u veteranen en nabestaanden zo trouw en zo standvastig wederom aanwezig zijt om de gevallen mannen en vrouwen, die begraven liggen op de erevelden in de Indische Archipel, te herdenken en te eren.

Ik wens u en u allen een stemmige herdenking toe.


 
  copyright