Menu  
 

Toespraak van heer Hans Cremers, voorzitter stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 21e Herdenking op 6 september 2008

Hartelijk welkom u allen die hier vandaag voor de 21ste maal in een zo'n grote getale wederom gekomen zijt om te herdenken hier bij dit monument in Roermond de militairen die gesneuveld zijn bij de militaire acties in het voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. U jaarlijkse massale aanwezigheid weerspiegeld overduidelijk uw betrokkenheid bij dit monument en allen die hier worden herdacht en geëerd.
Bijzonder heet ik welkom de vertegenwoordiging van Hare Majesteit de Koningin, de Luitenant-generaal Blomjous.

De staatssecretaris van Defensie, Zijne Excellentie de heer de Vries.
De Ridders Militaire Willemsorde, de dragers van Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis.
De gouverneur van Limburg, de heer Frissen.
Namens de gemeente Roermond de loco-burgemeester de heer Van Rey en de wethouders Boots, Kemp, Schreurs, Smeets en IJff.

Namens het bisdom Roermond, monseigneur Willemssen.
De leden van de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Roermond.
De Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, de Vice-admiraal van Maanen.
Namens de Zeestrijdkrachten, de Commandant, Luitenant-generaal der Mariniers Zuiderwijk.
Namens de Landstrijdkrachten, de waarnemend commandant Generaal-majoor Van den Broek.
Namens de Luchtstrijdkrachten, de Luitenant-generaal Jansen.
Namens de Koninklijke Marechaussee, de Luitenant-generaal Van Putten.
Alle bestuursdelegaties van zovele organisaties en nogmaals, hartelijk welkom aan u allen.

Helaas wordt in onze tijd wederom aangetoond dat vrede, vrijheid en democratie waarden zijn die verdedigd moeten worden. Ook nu worden mannen en vrouwen ingezet met alle risico's die daaraan verbonden zijn.

Hier bij dit Nationaal Indië-monument is het dat wij allen, nabestaanden en dierbaren, gedenken dat zoveel dappere mannen en vrouwen in dienst van het vaderland, in dienst van de democratie, hun leven gaven.

Zij allen - die voornamelijk begraven liggen op de erevelden in de Indische archipel en wier namen hier bij dit monument in stalen zuilen staan gegraveerd - zijn vooral vandaag eerbiedig in onze gedachten aanwezig en bij ons.

Ik nodig u uit om hier bij dit pelgrimsoord - bij dit monument - te gedenken dat meer dan 6200 militairen het hoogste offer gaven.
Dat zij in onze herinnering die voorname plaats mogen blijven behouden die hen meer dan toekomt.

Ik moge u allen een stemmige herdenking toewensen.


 
  copyright