Menu  
 

Toespraak van de heer Pascal Limpens, voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 23e Herdenking op 4 september 2010


Veteranen, nabestaanden, dames en heren het is mij een voorrecht u allen vandaag welkom te mogen heten bij de 23e herdenking bij het Nationaal Indië-monument hier in Roermond. Vandaag herdenken wij de gevallenen in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945–1962.

In het bijzonder heet ik welkom de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin, Generaal majoor Morsink, de Ridders Militaire Willemsorde de heer Hakkenberg, de heer van den Hoek, de heer Houben en de heer den Ouden, Namens de Tweede Kamer der Staten Generaal mevrouw Verbeet. Namens de Minister van Defensie en de Nederlandse Strijdkrachten, Zijne Excellentie Luitenant- Generaal Oostendorp, de gevolmachtigde Minister van Aruba Zijne Excellentie Abath, de gouverneur van de provincie Limburg de heer Frissen en de burgemeester van Roermond de heer Van Beers. Daarnaast heet ik welkom de vertegenwoordigers van de kerkelijke autoriteiten, de diverse Krijgsmachtonderdelen, de vertegenwoordigers van nationale, provinciale en gemeentelijke overheden en de vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Dit jaar heeft het bestuur van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 de eerste stappen gezet om de herdenking van de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea voor de toekomst veilig te stellen. Onze doelstelling is een brug te slaan tussen de generaties veteranen en gezamenlijk onze militaire gesneuvelden hier in Roermond te eren en te herdenken. Dit is de reden waarom wij vandaag met een krans, ook de gesneuvelden eren die tijdens vredesoperaties zijn gevallen vanaf het moment dat de Nederlandse regering besloot om deel te nemen aan de operatie van de Verenigde Naties in Korea.

De eerste stappen van onze toekomstvisie zijn reeds zichtbaar in de herdenkingsboog, die met hulp van maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen èn het besluit van het Roermondse stadsbestuur om de naam van 'Stadspark Hattem' te wijzigen in 'Nationaal Herdenkingspark Roermond'. Wij zien dit als een stimulans om de ingeslagen weg te vervolgen.

Vandaag herdenken wij de meer dan 6200 gevallenen die in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea zijn gesneuveld. Hun namen vindt u achter mij in stalen zuilen gegraveerd. Dat deze lijst met namen niet uitputtend is mag blijken uit het feit dat wij dit jaar wederom 51 geverifieerde namen hebben toegevoegd. Onze taak zit er pas op als alle namen van gesneuvelden worden vermeld, de bijdragen van de heer de Leeuw, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de Oorlogsgravenstichting mogen niet onvermeld blijven.

De heer van Geenen, een veteraan, schreef ons een gedicht waarvan ik graag een frase wil aanhalen:
“zij liggen daar in graven
heel ver van iedereen
hun namen staan nu in Roermond
in onverwoestbaar steen,
en eens per jaar wordt daar herdacht
het offer, in de Oost gebracht
zij komen daar dan even
alsof de tijd de wonden heelt
in onze geest tot leven”


Deze woorden geven heel treffend de doelstelling van deze herdenking weer. Laten wij vandaag hun verhalen vertellen en hun namen noemen.

Ik wens u allen een waardige herdenking.

 
  copyright