Menu  
 

Toespraak van de heer Pascal Limpens, voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, tijdens de speciale herdenkingsbijeenkomst in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond ter gelegenheid van de 25e Herdenking van het Nationaal Indië-monument 1945-1962 op 1 september 2012

Ridders Militaire Willemsorde, Excellenties, dames en heren ik heet u allen hartelijke welkom bij deze bijzondere jubileum herdenking. Vandaag herdenken wij voor de 25e maal, hier in Roermond de gevallenen in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945–1962. Dit jaar is het tevens 50 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden de soevereiniteit over Nederlands Nieuw-Guinea overdroeg aan Indonesië.

De Stichting Nationaal Indië-monument is steeds meer doordrongen van de functie die het monument heeft voor veteranen. Het is een forum waar nabestaanden en sobats, hun gevallen familieleden en kameraden kunnen herdenken waarvan de lichamen in Indië zijn gebleven. Daarnaast is het ook een unieke plaats waar alle krijgsmachtdelen gezamenlijk de gevallen militairen herdenken. Deze gezamenlijkheid reflecteert ook in het gecombineerde, of in militair operationele termen joint, optreden tijdens operaties.

Op de plaquettes bij het Nationaal Indië-monument staan deze eenheden gebroederlijk, naast elkaar opgetekend waaronder het Korps Mariniers, Landmachteenheden van de 1e Divisie 7 December, Korps Militaire Politie Koninklijke Marechaussee, Marine Luchtvaartdienst en de Koninklijke Luchtmacht.

Daarnaast kunt u op het monument voor Vredesoperaties van het Ministerie van Defensie, ook gesitueerd in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, de namen van de militairen terugvinden die zijn gevallen sinds Korea. Ook hier weerspiegelen de gevallenen de samenwerking tussen de krijgsmachtdelen.

Dit is de reden waarom wij vandaag, met een krans, ook de gesneuvelden eren tijdens vredesoperaties vanaf het moment dat de Nederlandse regering besloot om deel te nemen aan de VN- operatie in Korea. Wellicht zullen deze veteranen in de toekomst de gevallenen in Nederlands- Indië en Nederlands Nieuw-Guinea blijven eren.

Helaas wordt in onze tijd wederom aangetoond dat vrede, vrijheid en democratie waarden zijn die verdedigd dienen te worden. Ook nu worden mannen en vrouwen ingezet met alle risico's die daar aan zijn verbonden. Vandaag gedenken wij allen, nabestaanden, Sobats en dierbaren, dat zoveel dappere mannen en vrouwen in dienst van het vaderland, in dienst van de democratie, hun leven gaven.

Ik wens u allen een stemmige jubileumviering.

 
  copyright