Menu  
 

Toespraak van de heer Pascal Limpens, voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 26e Herdenking op 7 september 2013

Veteranen, nabestaanden, dames en heren het is mij een voorrecht u allen vandaag welkom te mogen heten bij de 26e herdenking bij het Nationaal Indië Monument hier in Roermond. Vandaag herdenken wij de gevallenen in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945 – 1962.

Met gepaste trots heet ik welkom de vertegenwoordiging van Zijne Majesteit de Koning, Generaal- majoor Morsink, de Ridders Militaire Willemsorde, de heer van den Hoek, de heer Houben en de Kapitein Kroon.

Een aantal maanden geleden bereikte ons het treurige bericht dat de Ridder Militaire Willemsorde, Kapitein der Mariniers Hakkenberg ons is ontvallen, zijn afwezigheid bij onze jaarlijkse herdenking doet ons beseffen hoe intens dierbaar zijn aanwezigheid voor ons allen is geweest. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de Staten Generaal, de Voorzitter van de Tweede Kamer Mevrouw Van Miltenburg, de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Zijne excellentie Teeven, de gevolmachtigde Minister van Aruba Zijne Excellentie Abath, de gevolmachtigde Minister van Curaçao Hare Excellentie Wiels, de gevolmachtigde Minister van Sint Maarten Zijne Excellentie Voges, namens de Strijdkrachten de Commandant der Strijdkrachten Zijne Excellentie Generaal Middendorp, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen, Zijne Excellentie Luitenant- Generaal der Mariniers van Ede, de Gouverneur van de provincie Limburg, de heer Bovens en de Burgemeester van Roermond de heer Cammaert.

Daarnaast heet ik welkom de dragers militaire dapperheidsonderscheidingen, de vertegenwoordigers van de kerkelijke autoriteiten, de diverse Krijgsmachtonderdelen, de vertegenwoordigers van Nationale, Provinciale, en Gemeentelijke Overheden en de vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Ik ben mijn welkomstwoord begonnen met de woorden gepaste trots, omdat onze geëerde gasten aantonen hoeveel waardering er bestaat voor de offers die zijn gebracht in de voormalige overzeese rijksdelen.

In de Defensiekrant van 08 augustus jongsleden las ik de woorden 'ik voel mij erkend', hoewel ik de woorden reeds vaak van onze Indië en Nieuw Guinea Veteranen heb gehoord, werden deze woorden uitgesproken door de Korea- veteraan Hans Visser, ter gelegenheid van de 60 jarige wapenstilstand.

Ik haal deze uitspraak aan omdat juist het afgelopen jaar, met de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, het belang van erkenning veelvuldig is uitgesproken. Deze erkenning van de gebrachte offers voorziet in een universele behoefte van nabestaanden en veteranen.

Het was ook de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Middendorp, hier in ons midden, die in zijn toespraak ter ere van de 25e herdenking aangaf, dat mede dankzij de veteranen uit Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, Defensie nu een volwaardig veteranenbeleid, goede nazorg, een draaginsigne gewonden, een inspecteur der veteranen en vanaf dit jaar zelfs een veteranenwet heeft. Woorden van erkenning omgezet in daden. ?

Met deze strijd voor erkenning, waardering en respect voor militairen die onder moeilijke omstandigheden hun taken hebben vervuld en offers hebben gebracht,?is de publieke erkenning enorm toegenomen.

Hiermee hebben de veteranen uit Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea een brug geslagen tussen alle veteranen, ook de actief dienende, krijgsmacht breed.

Hiermee spreek ik, als veteraan van een jongere generatie, de verbondenheid en saamhorigheid uit die ik ervaar tussen veteranen van alle generaties.

Vandaag herdenken wij de meer dan 6200 militaire gevallenen, tijdens de operaties in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Hun namen vindt u hier ingekerfd in de zuilen van het Nationaal Indië Monument.

Dit bijzondere monument en het monument voor vredesoperaties dient bovenal de nagedachtenis in ere te houden van hen die niet zijn teruggekeerd, en als teken van erkenning voor de offers die door hen zijn gebracht.

Laten wij vandaag hun verhalen vertellen en hun namen noemen.

Ik wens u allen een waardige herdenking.

Dank u wel.

 
  copyright