Menu  
 

Toespraak van de heer Pascal Limpens, voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 27e Herdenking op 7 september 2014

Veteranen, nabestaanden, dames en heren. Het is mij een voorrecht u allen vandaag welkom te mogen heten bij de 27e herdenking bij het Nationaal Indië-monument hier in Roermond. Vandaag herdenken wij de gevallenen in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945 – 1962.

Met gepaste trots heet ik welkom de vertegenwoordiging van Zijne Majesteit de Koning, Generaal-majoor Van der Louw, namens de Ridders Militaire Willemsorde, de Generaal- Majoor buiten dienst Morsink.
Een aantal weken geleden bereikte ons het treurige bericht, dat onze Limburgse Ridder Militaire Willemsorde, Korporaal der Mariniers Hoeben ons is ontvallen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte, met het verwerken van dit verlies. Daarnaast kunnen de Ridders Van den Hoek en Kroon, vanwege gezondheidsredenen, niet aanwezig zijn. Hun afwezigheid bij onze jaarlijkse herdenking doet ons beseffen hoe intens dierbaar hun aanwezigheid voor ons allen is.

Namens de Staten Generaal, de Voorzitter van de Tweede Kamer Mevrouw Van Miltenburg, de Kamerleden Bochove, Bosman, Eijsink, Graus, Knops, Straus, Tanamal en Verheijen, namens het Kabinet de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zijne excellentie Van Rijn, de gevolmachtigde Minister van Curaçao Hare Excellentie Wiels, de gevolmachtigde Minister van Sint Maarten Zijne Excellentie Voges, namens de Strijdkrachten de Commandant der Strijdkrachten Zijne Excellentie Generaal Middendorp, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen, Zijne Excellentie Luitenant-Generaal Hoitink, namens het Gouvernement van de provincie Limburg, de heer Van der Broeck en de burgemeester van Roermond, de heer Cammaert.

Daarnaast heet ik welkom de dragers militaire dapperheidsonderscheidingen, de vertegenwoordigers van de kerkelijke autoriteiten, de diverse Krijgsmachtonderdelen, de vertegenwoordigers van Nationale, Provinciale en Gemeentelijke Overheden en de vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Onze geëerde gasten zijn een tastbare blijk van de waardering die er bestaat voor alle offers die zijn gebracht in de voormalige overzeese rijksdelen.

Tijdens de Nationale Veteranendag in den Haag, viel het mij op hoezeer veteranen van alle generaties met elkaar zijn verbonden. Tijdens het jaarlijkse nationale defilé, defileerden meer dan 5.000 veteranen uit alle leeftijdscategorieën en uit alle uitzendgebieden voor onze Vorst, Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander.

Deze verbondenheid vind u ook terug hier in het Nationaal Herdenkingspark Roermond. Aanwezig zijn Wapenbroeders die de Stichting ondersteunen met de organisatie, actieve veteranen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee in de erewachten, we hebben een flight F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht die de flight pass uitvoeren, een Cambodja veteraan van het Korps Mariniers die zijn belevenissen vandaag met ons deelt in het herdenkingsprogramma, en we hebben veteranen en actieve veteranen in het bestuur. Daarnaast ook veteranen bij de beveiliging, de busdienst en de eerste hulp. We herdenken zoals we optreden, Joint, gezamenlijk met de krijgsmachtdelen.

Echter ook de monumenten hier in het park symboliseren deze verbondenheid, het Nationaal Indië-monument en het Monument voor Vredesoperaties dragen gezamenlijk de namen van alle gevallen Nederlandse Militairen, van alle krijgsmachtdelen, vanaf de Tweede Wereldoorlog.

Dit is natuurlijk geen toeval, de toenmalige Minister van Defensie Voorhoeve kwam in 1996 met het initiële verzoek tot de Stichting Dienstverlening Veteranen om te komen tot een gedenkteken voor militairen die niet van Vredesmissies zijn teruggekeerd en hiermee, en ik citeer: “…een brug te slaan tussen oudere, jongere en toekomstige generaties.” Dit monument, het monument voor Vredesoperaties, wordt uiteindelijk op 24 oktober 2003, door de toenmalige Staatssecretaris van Defensie Van der Knaap, onthuld.

Uw aanwezigheid, veteranen en nabestaanden, vandaag hier bewijst dat de beoogde brug is geslagen.

Vandaag herdenken wij de meer dan 6200 militaire gevallenen, tijdens de operaties in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Hun namen vindt u hier gebeiteld in de zuilen van het Nationaal Indië-monument.

Dit bijzondere monument en het Monument voor Vredesoperaties dienen bovenal de nagedachtenis in ere te houden van hen die niet zijn teruggekeerd, en als teken van erkenning voor de offers die door hen zijn gebracht.

Laten wij vandaag wederom hun verhalen vertellen en hun namen noemen.

Ik wens u allen een waardige herdenking.

Dank u wel.

 
  copyright