limpens2016  
     
  Menu  
 

Toespraak van de heer Pascal Limpens, voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 29e Herdenking op 3 september 2016

 Veteranen, nabestaanden, dames en heren het is mij een voorrecht u allen vandaag welkom te mogen heten bij de 29e herdenking bij het Nationaal Indië Monument hier in Roermond. Vandaag herdenken wij de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945–1962.

Bijzonder welkom
Met trots en dankbaarheid heet ik welkom de vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, Generaal-majoor van der Louw, de vertegenwoordiger van het Kapittel en de Vereniging der Militaire Willemsorde, de Voorzitter Generaal- majoor buiten dienst Morsink.

Namens de Staten-Generaal, de voorzitter van de Tweede Kamer Mevrouw Arib en de ondervoorzitter van de Eerste Kamer de heer Backer.

Namens de Ministerraad, de Minister van Defensie, Hare Excellentie Hennis-Plasschaert. De gevolmachtigde Minister van Aruba Zijne Excellentie Boekhoudt, de gevolmachtigde Minister van Curaçao Hare Excellentie Wiels, namens de Strijdkrachten de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Zijne Excellentie Admiraal Bauer, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen, Zijne Excellentie Luitenant-generaal Hoitink, “Veteranen Generaal” Zijne Excellentie Luitenant- Generaal buiten dienst Meines, de Gouverneur van de provincie Limburg, de heer Bovens en de Burgemeester van Roermond Mevrouw Donders.

Een speciaal woord van welkom ook aan de leden van de kortgeleden opgerichte Raad van Advies, die de Stichting met raad en daad zal bijstaan, de Luitenant-Generaal buiten dienst De Kruif, Generaal-majoor buiten dienst Noordzij en de heer van der Touw.

Daarnaast heet ik welkom de dragers militaire dapperheidsonderscheidingen, de vertegenwoordigers van de kerkelijke autoriteiten, de diverse Krijgsmachtonderdelen, de vertegenwoordigers van Nationale, Provinciale, en Gemeentelijke Overheden en de vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Ik ben mijn welkomstwoord begonnen met de woorden trots en dankbaarheid, omdat onze geëerde gasten aantonen hoeveel respect en waardering er bestaat voor de offers die zijn gebracht in de voormalige overzeese rijksdelen.

De afgelopen jaren heb ik u bericht over de toekomstvisie van de Stichting Nationaal Indië Monument en heeft u hier in het park en tijdens de herdenking een aantal veranderingen kunnen waarnemen. De oprichting van de werkgroep toekomstvisie, met hierin vertegenwoordigers van het VOMI, FIM, VNNGM maar ook 2e en 3e generatie nabestaanden alsmede het instellen van een Raad van Advies moeten in het licht van deze toekomstvisie worden gezien. In de toekomst zullen wij niet alleen de gevallenen in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea op de gebruikelijke waardige manier blijven herdenken, maar alle gevallen militairen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het afgelopen weekeinde las ik in de nieuwsbladen dat de laatste “dag van het verzet”, in het bijzijn van Generaal Meines, door de Stichting Samenwerkend Verzet is georganiseerd. Ook heb ik vernomen dat in 2017 het FIM en eind 2018 het VOMI zullen ophouden te bestaan, u begrijpt dat het tijd is om in actie te komen teneinde het herdenken van onze gevallenen in Voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea voor de toekomst veilig te stellen.

Dat dit monument voor veteranen en nabestaanden een belangrijke functie heeft mag blijken uit een indrukwekkende brief die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen van De Heer Roemaat. Hierin beschrijft hij het belang van het monument voor het begrip van hetgeen hij heeft meegemaakt bij zijn kleinkinderen, maar ook de bijzondere ontmoeting tussen de dochter van Maarten Leegstra, een gesneuvelde kameraad en een goede bekende hier bij dit monument. De dochter heeft haar vader nooit gekend, het blijkt een indrukwekkende ontmoeting.

2017 wordt een cruciaal jaar voor het Nationaal Indië Monument en de jaarlijkse herdenking, ik roep u allen op om mee te denken en uw ideeën kenbaar te maken bij de vertegenwoordigers in de werkgroep toekomstvisie of bij ons secretariaat.

Vandaag herdenken wij de meer dan 6200 militaire gevallenen, tijdens de operaties in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Hun namen vindt u hier ingekerfd in de zuilen van het Nationaal Indië Monument, maar ook, sinds Veteranendag 2016, op de Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog in de Staten-Generaal.

Ons bijzondere monument en het monument voor vredesoperaties dienen bovenal de nagedachtenis in ere te houden van hen die niet zijn teruggekeerd, en als teken van erkenning voor de offers die door hen zijn gebracht.

Laten wij vandaag hun verhalen vertellen en hun namen noemen.

Ik wens u allen een waardige herdenking.
Dank u wel

 
  copyright