Aalmoezenier  
     
  Menu  
 

Gebed door aalmoezenier Sanneke Brouwers, ter gelegenheid van de 33e Herdenking op 5 september 2020

Laat ons bidden. God-met-ons,
Wij vragen U: wees aanwezig juist nu wij afstand moeten houden van elkaar.
Ontferm U over allen die deze herdenking met elkaar verbonden zijn in gedachten en in gebed.
Wij herdenken degenen die zijn gesneuveld in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea, van wie de namen op het monument vereeuwigd zijn, wiens namen voortleven in de harten van hun dierbaren.
Wij denken aan degenen die we zijn verloren in de bijna 60 jaar erna, misschien zelfs onlangs nog.
Wij bidden voor degenen die zijn teruggekomen van de strijd, maar bij wie de oorlog de rest van het leven tekende.
Daarom wil ik bidden voor de partners en kinderen van veteranen, ook zij dragen de gevolgen van de Nederlandse inzet.
We bidden en herdenken op afstand van elkaar maar weten ons met elkaar verbonden, door elkaar begrepen, in de lasten die er worden gedragen door de veteranen en hun naasten.

Liefdevolle God, wij herdenken zonder publiek zoals ook zo velen zijn gestorven.
Oorlog wist het leven uit van zo vele slachtoffers die sterven zonder naam, zonder bericht.
Laten wij hen gedenken en bidden dat U God bij ieder van hen aanwezig bent.
Dat U hen bewaart. Dat hun namen staan geschreven in de palm van Uw hand.

Genadige God,
alleen U weet wat er leeft in de herinnering en de harten van de mensen, van de veteranen.
Daarom vragen wij U, ontferm U over ons, over de veteranen die, vaak alleen, worstelen met hun oorlogsverleden.
Terwijl het publiek soms snel oordeelt over hun oorlogservaring.
Geef hen woorden om hun verhaal te vertellen
en toe te vertrouwen aan ons aan ons, als familie, als veteranen, als Nederlanders, als vredeswerkers.
Opdat zij erkenning krijgen voor de verhalen, waarvan zij zelf nooit de auteur zijn geweest.

God van vrede,
We herdenken vandaag, hen die zijn gesneuveld in een strijd uit het verleden.
Maar we zijn ook de getuigen van een oorlog op het hedendaagse wereldtoneel.
Ook vandaag vragen oorlogsslachtoffers en veteranen er om door ons gezien en erkend te worden.
Herdenken is niet het afsluiten van een oorlog maar een eerste stap naar verzoening en vrede.
Daarom vragen wij U God, geef ons de kracht een open oor te hebben voor elkaars verhalen, een open oog voor elkaars noden en een open hart voor elkaars fouten.
Wijs ons wegen van verzoening. Opdat we vandaag herdenken in heel kleine kring maar gezamenlijk schrijven aan een toekomst van vrede. Amen 

 
  copyright