Sanneke Brouwers  
     
  Menu  
 

Gebed door aalmoezenier Sanneke Brouwers, ter gelegenheid van de 36e Herdenking op 2 september 2023

Laat ons bidden …
God van vrede,
We herdenken vandaag
wie we zijn verloren,
gesneuveld in de strijd
in het voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea.
We zullen hen nooit vergeten;
hun gezichten op ons netvlies,
hun namen op het monument.
We denken ook aan hen van wie we later afscheid hebben genomen,
misschien zelfs afgelopen jaar.
Moge zij wonen in vrede bij U

God van ontferming,
Hier bij elkaar willen we koesteren
Alle veteranen en oorlogsslachtoffers;
hun onvertelde verhalen,
het ongedeelde leed,
de niet gehoorde schreeuw om hulp.
Waarin de echo van een oorlog klinkt
Tijdens de stilte waarin wij herdenken.

God van mensen
Open onze oren voor de ervaringen van onze veteranen
opdat zij niet alleen hoeven verwerken wat zij hebben meegemaakt.
Geef hen kracht en vertrouwen
om hun mond te openen
en te delen wat hun hart bezwaart.
Omdat hun ervaringen van geweld en onrechtvaardigheid ons allemaal aangaan
En daarom zijn we vandaag ook stil bij andere plekken op de wereld
die door oorlog en geweld worden verscheurd.
En bidden we voor alle oorlogsslachtoffers
die sterven zonder naam, zonder gezicht en zonder monument
dat hun namen staan geschreven in de palm van Uw hand, God.

God onze Schepper,
Laat ons niet vergeten dat in iedere oorlog
mensen sterven zoals wij,
mensen vluchten zoals wij,
mensen vechten zoals wij,

En daarom vragen wij vandaag ook om hoop
Dat het mensen zijn zoals wij
waar de vrede begint
waar naastenliefde en kameraadschap
pijn kan verzachten.
En wij bidden dat, met Uw hulp,
wij het mogen zijn,
burgers en veteranen,
die vrede kunnen brengen
ver weg en dichtbij.
Opdat we als mensen, geschapen naar Uw beeld,
een instrument van vrede moge zijn.
Amen.

 
  copyright