Menu  
 

Openingsgebed door Aalmoezenier John Sieprath, ter gelegenheid van de 20e Herdenking op 7 september 2007

God onze Vader,

hier staan we dan voor U.

 

Met herinneringen,

gevoelens van verdriet en blijdschap,

boosheid en liefde,

miskenning en erkenning.

 

U kent alle namen van hen, die wij hier vandaag herdenken.

Wij brengen hen in gebed voor U…….

Houdt hen in Uw hand geborgen.

 

Ontferm U over ons,

en zegen al diegenen die in oorlog en geweld,

littekens hebben opgelopen en zo levenslang kregen.

 

Ontferm U over hen voor wie de pijn van het gemis nog vers is

omdat zij hun dierbare recentelijk hebben verloren.

 

Ontferm U en wees ons nabij, als de nacht ons leven binnen komt,

en wij de kracht ontberen om ons leven te keren.

 

Zegen hen die gebukt gaan onder gevoelens van schuld en schaamte,

wroeging of spijt.

Dat zij zich niet meer hoeven te verbergen,

en mogen opbloeien in vriendschap.

Zegen hen die de geur van oorlog en geweld niet kunnen kwijtraken.

Zegen hen die vermist zijn en rustten in een naamloos graf.

Zegen hen die terugkeerden en na thuiskomst geen recht is gedaan.

Zegen ons allen, opdat eindelijk een leven in vrede geschiedde.

Amen.

 

Laten we ons nu openstellen voor het gebed Bapi Kami,
het Onze Vader, dat dadelijk gezongen wordt.


 
  copyright