Menu  
 

Declamatie geschreven en voorgedragen door Hans van Bergen, schrijver/dichter, ter gelegenheid van de 22e Herdenking op 7 september 2009


De nacht kwam op kousenvoeten bij mij binnen,

Nam mij op en legde me neer op de paden van dit park

In de verstilling van een lichtende droom.

 

En in mijn slaap dwaalde ik door de groeven van èlke naam

Die in dit park staat geëtst in de stalen huiden van achttien zuilen

Als een vlammend brandmerk van pijn en gemis

Als de helende handafdruk van de verglijdende tijd.

 

In mijn slaapdroom vertelden de namen mij kalm elk hun eigen verhaal

Met zachte stem waaruit alle pijn en wrok verdwenen was

Spraken ze van nieuwe toekomst, van zonlicht en heldere horizons

Van nieuwe wegen en oude wonden die voorgoed waren geheeld.

 

En toen stak uit het Oosten een warme wind op

met geuren van natte sawa’s, klapper, trassi en krètèk

En schreef met rimpelingen op het groene water van de parkgracht

Een zelfde aantal namen neer in het Maleis.

 

En in mijn slaapdroom vertelden ook zij mij kalm hùn verhalen

Met zachte stem waaruit alle pijn en wrok verdwenen was

Spraken ook zij van nieuwe toekomst, van zonlicht en heldere horizons

Van nieuwe wegen en oude wonden, voorgoed geheeld.

 

De lucht klaarde en onder het licht van een verbrokkelend verleden

versmolten de stemmen, Nederlands en Maleis, tot één mond

en vertelden samen dat éne verhaal van verzoening

in die éne universele taal van het hart.

 

De nacht kwam op kousenvoeten bij mij binnen,

Nam mij op en legde me neer op de paden van dit park

in de verstilling van een lichtende droom.

 

Ik droomde en ik werd twee moeders

een in Nederland de ander in Lombok

Beiden rouwend en biddend om schrijnend verlies

op verschillende grond

in de verschillende woorden

van hun verschillende talen

Maar innig verbonden door de hand

van hetzelfde bittere verleden.

 

Ik droomde en ik werd twee gesneuvelde zonen

Een uit Nederland de ander uit Lombok

Beiden wanhopig vragend naar de wankele waarheid

En de zin achter oorlog, strijd en onenigheid

in de verschillende woorden

van hun verschillende talen

Maar innig verbonden door de hand

van hetzelfde bittere verleden.

 

Ik droomde en ik werd twee vlaggen

De een in Nederland de ander in Lombok

Beiden wapperend in eigen kleuren

Beiden wapperend op eigen grond

Maar bewogen door dezelfde wind

Van hetzelfde bittere verleden.

 

Ik droomde en ik werd één gedachte

De gedachte van de vurige hoop

Dat beide moeders hier ooit samen kunnen rouwen

Dat beide zonen hier ooit samen kunnen spreken over wankele waarheden

En dat beide vlaggen hier ooit vreedzaam kunnen wapperen naast elkaar

Op deze grond van datzelfde gezamenlijke bittere verleden.

 

De nacht kwam op kousenvoeten bij mij binnen,

Nam mij op en legde me neer op de paden van dit park

in de verstilling van een lichtende droom.

 

En daar ontmoette ik de dichter

Die ooit schreef dat de kunst van het verliezen

Te leren valt door elke dag weer iets te moeten verliezen.

En ik vroeg me af of zo ook te leren valt

De kunst van verzoening

Louter door elke dag een  beetje meer.

Tot net als in mijn droom

Elke vijand is opgelost

In een verlossend beeld van

alles omvattende vrede

 

De nacht kwam op kousenvoeten binnen,

en legde me neer op de paden van dit park

in de verstilling van een lichtende droom

Waar na zoveel jaren

Eindelijk weer ruimte was voor moeders

Om met elkaar te rouwen

Voor gesneuvelde zonen

Om samen te zoeken naar wankele waarheden

En voor verschillende vlaggen

Om hier te wapperen

Naast elkaar

Op de oude wind van het gedeelde bittere verleden

En de lichte bries van nieuwe toekomst,

van zonlicht en heldere horizons

van nieuwe wegen en oude wonden,

Die voorgoed zijn geheeld.

 

© Hans van Bergen, 7 september 2009

Stadsdichter Roermond

vbergen@home.nl

 
  copyright