Menu  
 

Declamatie geschreven en voorgedragen door Hans van Bergen, schrijver/dichter, ter gelegenheid van de 24e Herdenking op 3 september 2011


Toen de donkere Oostnacht ontwaakte, na jaren,
in het licht van vrijheid en weer terug naar huis,
keerde wel jijzelf terug maar bleef je wil tot vertellen achter.
De bittere tijdgeest die jouw rol binnen een verre strijd
in de paar jaar dat het duurde omkeerde
van het lovend heldendom toen je inscheepte en vertrok,
naar het volkomen onbegrip van toen je weerkeerde,
van het beeld van vrijheidsstrijder naar dat van een schavuit,
die bittere wending van de tijdgeest
doofde diep in jou de woorden
waarmee je thuis helend had kunnen vertellen wat je echt hebt gezien
en hebt doorgemaakt in die verwarrende schaduwnachten
Van Nieuw Guinea, van Indonesië.

En sinds is er niet veel nodig om de woorden van jouw verhaal
keer op keer te laten sterven op de lippen van jouw mond.
Meer is daarvoor niet nodig dan het onbegrip van anderen
over elke nacht weer die schreeuw in je hoofd
van de maten die je achterliet.
Niet meer is daarvoor nodig dan het levenslang dat je kreeg
tussen de donkere wanden van jouw herinneringen
waar gezichten en stemmen van al wie achterbleef
elke nacht weer aan je voorbijglijden
als de bladen in albums met foto’s van bevroren verledens.

Veel is er niet nodig om de woorden van alles wat jij daar zag
keer op keer te laten stranden op de lippen van je mond.
Meer niet dan die oneindige monoloog
die nacht na nacht na nacht...
bonkend resoneert
in de holtes van jouw hoofd
over het hoe,
het waarom
en had ik maar‚

Alleen jij kent het gewicht van elk woord
dat nooit werd uitgesproken,
van elke angst die niet met anderen werd gedeeld
en van elk ingehouden en vertwijfeld ‘Mea Culpa’
dat zich in momenten van eenzaamheid en twijfel
aan jou probeert te ontworstelen
voor het feit dat je ook daarachter en toen,
maar mens was en jong,
en daarom in je kracht of zwakheid
soms slaagde maar ook soms faalde.

Verstilde woorden dragen verlossing in hun ziel
maar worden pas ontsloten als ze worden gehoord.

Geef woord aan wat je meedraagt,
geef woord aan de snijdende stilte van jouw angst,
geeft woord aan wat nooit door anderen werd gehoord,
geef woord aan onzekerheid.
Leg je woorden neer in het gehoor van wie er niet bij was
waar ze voeding kunnen vinden om uit te groeien tot zinnen
die het verlossende verhaal zullen vertellen
dat jij onverdiend alleen, meedraagt in jezelf.

© Hans van Bergen, schrijver/dichter
www.hansvanbergen.nl

 
  copyright