Menu  
 

Openingsgebed door de heer Matthijs van Rooij, aalmoezenier, ter gelegenheid van de van de 21e Herdenking op 7 september 2008 

We kunnen U niet domweg bidden, o God
Om aan de oorlog in onszelf een einde te maken

Want we weten dat U de wereld zo gemaakt
Hebt, dat het een eigen weg naar de
Vrede moet vinden, bij zichzelf en
Bij zijn naaste.

We kunnen U niet domweg bidden, o God
Om een leven vol zin en geluk,

Want u hebt ons op de aarde gezet om een
Weg te vinden zelf naar geluk en zin

We kunnen u niet domweg bidden, o God
Om een eind te maken aan de wanhoop,

Want U hebt ons de macht gegeven om
wantoestanden op te ruimen en weer
hoop te schenken , als wij die macht
maar rechtvaardig gebruiken.

Wij bidden u O God geef onze doden vrede
De sobats die wij hebben moeten achterlaten in Indië en Nieuw-Guinea
de doden, die ook nu weer vallen in Uruzgan
Geef ons achtergeblevenen rust en vrede

Ben ons nabij in ons zoeken in ons leven,
In de duistere kanten van ons leven

Lever ons niet over aan onze oorlogsherinneringen
Geef o Vrede in ons leven

Maak ons tot vredebrengers in onze omgeving

Geef ons kracht vastberadenheid en sterke wil
Om te doen, zoals u van ons wilt,
Om Uw weg te gaan
Om Ons te bevrijden van onze pijn

Zegen ons in ons leven

In de naam van de Vader, Zoon en Heilige geest

AMEN


Laten we dan nu bidden in de stilte van ons hart het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd; Het Bapi Kami, het Onze Vader dat hierna door het koor in het Maleis gezongen wordt.

 
  copyright